Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Information

To get new version, simply download theme from ThemeForest.

To install new theme follow these steps:

  • If you made changes in theme files then you need create backup all of them,
  • Deactivate old theme,
  • Remove old theme,
  • Install a new one,
  • Activate new theme,
  • Reset browser cache.