Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Τραπεζικό Δίκαιο και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών διαφορών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως διεκδίκηση επιστροφής των ποινών πρόωρης εξόφλησης δανείων, καταχρηστικότητα όρων δανειακών συμβάσεων, κλπ.
Ιδιαίτερη εξειδίκευση και μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του Νόμου 3869 / 2010 (Νόμος Κατσέλη) περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με συνεχή εκπροσώπηση και νομική συμβουλή των πελατών μας σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Νόμου, ήτοι απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού με διαμόρφωση πρότασης αποπληρωμής της οφειλής τους, δικαστικός συμβιβασμός και ευθεία δικαστική επίλυση της οφειλής.