Ανοίγει, επιτέλους, η εφαρμογή Α21 για να δεχθεί τις αιτήσεις για την παροχή οικογενειακών επιδομάτων σε περίπου 730.000 νοικοκυριά καθώς από εφέτος και για τα επόμενα χρόνια την όλη διαδικασία έχει αναλάβει ο ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).
Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού 2018 θα πρέπει να υποβάλουν οριστικά τη φορολογική δήλωση του 2018 (εισοδήματα 2017) και στη συνέχεια μέσω της νέας ηλεκτρονική πλατφόρμας να συμπληρώσουν τα στοιχεία της αίτησης, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.
Με την υποβολή του Α21 αυτόματα γίνονται οι απαραίτητες διασταυρώσεις τόσο με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που διατηρεί το υπουργείο Οικονομικών καθώς και με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα τα στοιχεία που διατηρεί το υπ. Εσωτερικών, το υπ. Παιδείας κ.τ.λ.
Τη στιγμή που ο αιτών πατήσει το κουμπί της υποβολής της αίτησης θα γνωρίζει αν είναι δικαιούχος και το ποσό που του αναλογεί.
Προκειμένου να λάβει τη 2η δόση του οικογενειακού επιδόματος στις 27 Ιουνίου θα πρέπει να έχει υποβάλει το Α21 έως τις 20 Ιουνίου. Αν δεν προλάβει, τότε θα πρέπει να υποβάλει το Α21 έως τις 20 Ιουλίου ώστε στις 27 Ιουλίου να λάβει και τις προηγούμενες δόσεις που του αναλογούν.
Κατά τη συμπλήρωση του Α21 θα πρέπει να αναγραφούν οι Αριθμοί Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όλων των μελών της οικογένειας και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έγκυροι (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/). Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο ενός η περισσοτέρων μελών της οικογένειας δεν εμφανίζεται ενημερωμένο στο μητρώο ΑΜΚΑ (π.χ. ΑΦΜ, υπηκοότητα, αρ. ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, περιπτώσεις διπλοεγγραφής λόγω μη ακύρωσης παλαιότερου ΑΜΚΑ, όνομα και αριθμός οικογενειακής μερίδας σε ανήλικα τέκνα τα οποία δεν διαθέτουν δελτίο ταυτότητας), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για ενημέρωση του μητρώου.
Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ. Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2018 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 1999) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κ.λπ.) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτησης τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου.
Πηγή: Tovima.gr