Ο Τειρεσίας της κινητής τηλεφωνίας, με την επωνυμία «Τηλεγνούς – Φορέας Εκτίμησης Φερεγγυότητας Τηλεπικοινωνιών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», ο νέος φορέας των Vodafone, Wind, Cosmote & Cyta, θα ελέγχει αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών προς τους παρόχους, οι οποίες ξεπερνούν τα 200€ και η παλαιότητά τους υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Σκοπός της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ είναι η σύσταση και λειτουργία αρχείου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) πελατών των εταιρειών κινητών επικοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατός από την κάθε εταιρία ο έλεγχος φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη σε κάθε νέα αίτηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Συνεπώς, θα ελέγχονται οι καταναλωτές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλο δίκτυο μέσω της διαδικασίας της φορητότητας αριθμού, ενώ δεν είχαν εξοφλήσει κανένα λογαριασμό στον προηγούμενο πάροχό τους, ή αν αρνήθηκαν να διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Οι πάροχοι, θέλουν κατά τη διαδικασία φορητότητας αριθμού να γνωρίζουν αν ο καταναλωτής έχει αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς και ο φορέας αυτός είναι ο «νόμιμος» τρόπος απόκτησης της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Στην ουσία, πρόκειται για ένα φορέα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που ο τελικός στόχος του είναι η διακοπή της δυνατότητας αλλαγής παρόχου, αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον «παλαιό» πάροχο.