Αντισυνταγματικές και αντίθετες με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών που είχαν γίνει επί υπουργίας Νίκου Φίλη.

Στο δικαστήριo είχε προσφύγει μεταξύ άλλων η Ιερά Μητρόπολη Πειραιά και ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του τότε υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, με την οποία είχαν επέλθει αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών.

Η Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου σε έκτακτη συνεδρίασή της δημοσίευσε την απόφασή της (660/2018) με πρόεδρεύοντα τον πρόεδρο του ΣτΕ Νίκο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνόπουλο, με την οποία ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση και τις αλλαγές στη διδασκαλία των θρησκευτικών, που προέβλεπε τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο, ενώ για το λύκειο εκκρεμεί άλλη προσφυγή.

Ειδικότερα οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισαν σχετικά με την απόφαση Φίλη για τα θρησκευτικά, ότι είναι αντίθετη με το άρθρο 16 του Συντάγματος που ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης, διότι όπως κρίθηκε, από το πρόγραμμα σε δημοτικό και γυμνάσιο όπως προέβλεπε η επίμαχη υπουργική απόφαση, φαλκιδεύεται ο επιβαλλόμενος από τη συνταγματική αυτή διάταξη σκοπός της ανάπτυξης, δηλαδή της Ορθόδοξης Χριστιανικής  συνείδησης των μαθητών στα ανήκοντα στην επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού,

Επίσης κρίθηκε ότι η εν λόγω απόφαση είναι αντίθετη με τη διάταξη του άρθρου 13  του Συντάγματος που κατοχυρώνει  ως απαραβίαστη την ελευθερία της  θρησκευτικής συνείδησης, γιατί  η προσβαλλόμενη απόφαση θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές και να κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση  της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης, καθώς η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση κλονίζει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση που πριν από την έναρξη του σχολικού βίου διαμορφώνουν οι μαθητές το πλαίσιο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Μάλιστα,  η εισαγόμενη με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι ικανή να παρέμβει στον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών που δεν διαθέτουν  την κριτική αντίληψη  των ενηλίκων και να τους εκτρέψει από την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση.

Επίσης κρίθηκε ότι προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, ενώ η νομοθεσία προβλέπει  για μαθητές Ρωμαιοκαθολικούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους να διδάσκονται αυτοτελώς το μάθημα αυτό.

Σε άλλο σημείο οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι η προβλεπόμενη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών κατά την απόφαση του Νίκου Φίλη δεν είναι ικανή να ανάπτυξει, εμπεδώσει  και να ενισχύσει όπως επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 16 του Συντάγματος την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση των μαθητών, γιατί η διάταξη αυτή είναι ελλιπής κατά περιεχόμενο, δεν είναι αυτοτελής, αμιγής και διακριτική σε σχέση με τη διδασκαλία στοιχείων αναφερομένων σε  άλλα δόγματα ή θρησκείες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση στους μαθητές ως προς το περιεχόμενο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας και δεν είναι επαρκής  από την άποψη του χρόνου που διατίθεται για το μάθημα των Θρησκευτικών.

Όπως αναφέρουν οι Σύμβουλοι Επικρατείας,  με την απόφασή του  ο Νίκος  Φίλης, επικαλούμενος τη διεθνή επιστημονική συζήτηση καθώς τους στόχους διδασκαλίας των Ευρωπαϊκών μαθημάτων Θρησκευτικών, προσδιορίζει το μάθημα των Θρησκευτικών ως ένα διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα, ενώ επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο μάθημα αυτό χωρίς καμία διάκριση, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική πεποιθήσεις τους. (πηγή:kathimerini.gr)