ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 25 ΜΑϊΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης την 23.5.2016 αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την 24.5.2016 αποφάσισε την Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, με το ισχύον πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων:
ΑΠΟ 25 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
για την άμεση νομοθέτηση βελτιωτικών διατάξεων στο ψηφισθέν ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, που αφορούν: α) τους νέους δικηγόρους, β) την επιστροφή, των με τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής επιπλέον, καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και γ) τη δυνατότητα ύπαρξης επαγγελματικού ταμείου με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.