Από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2016, όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 άτοκες δόσεις και χωρίς προκαταβολή. Όσοι, πάντως, επιλέξουν να ενταχθούν σε ρύθμιση μετά τον Ιούλιο, επανέρχεται η προκαταβολή, ο αριθμός των δόσεων θα ξεκινάει από 18 και θα φτάνει τις 36, ανάλογα με το προφίλ του πελάτη, ενώ το πλαφόν δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 30% του μέσου μηνιαίου λογαριασμού.

Τα παραπάνω αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στο Δ.Σ. της επιχείρησης το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Μαρτίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ:

1. Από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

2. Από 01.08.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς –πλην των εποχικών και αγροτών– πελάτες τα εξής:

• Μηνιαίες Δόσεις: Ύψος ίσο καταρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού αλλά με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

• Προκαταβολές:

(α) Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%

(β) Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%.

3. Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 01.08.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, δεν καταβληθεί μια (1) δόση, ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων, εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων –πλην μίας– των οφειλομένων δόσεων. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.

5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις. Ας σημειωθεί ότι ανάλογη ρύθμιση είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες η ΔΕΗ και για τους αγρότες, οι οποίοι θα μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους χωρίς προκαταβολή και σε 36 δόσεις.

Πηγή: xe.gr