Mετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά µε το δικαίωµα του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια των παιδιών αλλά ασκεί το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας, να ενηµερώνεται για τη σχολική κατάσταση του παιδιού-µαθητή.

Οι διευκρινίσεις έγιναν σε συνάφεια µε την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 10645/Γ∆4/2018) µε θέµα: «Εγγραφές, µετεγγραφές, φοίτηση και θέµατα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», στην έκδοση της οποίας είχε συµβάλει ο Συνήγορος µε την υποβολή προτάσεων.

Συγκεκριµένα, ο ορισµός του άρθρου 13 της ΥΑ ότι κηδεµόνας του/της µαθητή/τριας σε περίπτωση που οι γονείς κωλύονται από τον νόµο είναι αυτός που έχει την επιµέλεια, σε συνδυασµό µε την απαγόρευση γνωστοποίησης οποιουδήποτε στοιχείου της σχολικής κατάστασης του/της µαθητή/τριας σε άλλο πρόσωπο εκτός του κηδεµόνα, µπορούσε να δηµιουργήσει αµφιβολίες για το εάν η περίπτωση των χωρισµένων γονέων, που δεν ασκούν την επιµέλεια, εµπίπτει στην απαγόρευση αυτή.

Η εκτίµηση αυτή του Συνηγόρου επιβεβαιώθηκε από τις αναφορές εκπαιδευτικών που έλαβε στη συνέχεια. O Συνήγορος πρότεινε στο Υπουργείο να καταστήσει σαφές ότι ο γονέας, που µετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιµέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, ασκεί όµως το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας, δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του παιδιού-µαθητή/τριας, αφού ως εκπρόσωπος του τέκνου δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο» κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης.

Επίσης, ο Συνήγορος σύστησε στο Υπουργείο να επιβεβαιώσει ότι η εγκύκλιος για τα δικαιώµατα των παιδιών-µαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγµένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιµέλεια, εξακολουθεί να ισχύει. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, έχοντας και το ίδιο λάβει ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα, έκανε δεκτή την πρόταση του Συνηγόρου στο σύνολό της και προέβη στην έκδοση εγκύκλιων οδηγιών µε τη µορφή των σχετικών διευκρινίσεων. 

Επισυνάπτεται η διευκρινιστική απάντηση του Υπουργείου: 20180702-apantisi-ypourgeiou-paideias

Πηγή: LegalNews24.gr