Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε πλήθος καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από την εταιρεία Voice Telemedia.

Από τη συνολική εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

α) προβαίνει σε αυτοματοποιημένες κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη ειδική προς τούτο συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων,

β) σε πραγματοποίηση κλήσεων χωρίς να εξετάζει επαρκώς αν οι συνδρομητές των καλούμενων αριθμών έχουν καταχωρήσει τους αριθμούς τους στο μητρώο «opt-out» του παρόχου τους,

γ) δεν ικανοποιεί επαρκώς την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων ούτε ικανοποιεί αποτελεσματικά το δικαίωμα αντίρρησης,

δ) χρησιμοποιεί ως βασικό αρχείο για την κατάρτιση των προς κλήση αριθμών παλαιούς καταλόγους του ΟΤΕ, γεγονός που παραβιάζει την υποχρέωση του υπευθύνου να τηρεί τα αρχεία επικαιροποιημένα.

Με την απόφαση 127/2017, η Αρχή επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 70.000 ευρώ, την κάλεσε να διαγράψει κάθε αρχείο με στοιχεία συνδρομητών που τηρεί κατά παράβαση της νομοθεσίας και να εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και αντίρρησης.

Πηγή: Legalnews24.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ