Σημαντική δικαίωση δανειολήπτη – εντολέα μας από το Ειρηνοδικείο Κιλκίς, που υπάχθηκε με οριστική απόφαση με επιτυχία στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με συνολικές οφειλές ύψους 76.379,53 ευρώ, οι οποίες περικόπηκαν κατά ποσοστό περίπου 50%.
Παράλληλα, επιτεύχθηκε η πλήρης προστασία της κύριας κατοικίας του, αλλά και του Ι.Χ αυτοκινήτου του, με εξαίρεσή τους από την εκποίηση.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, αποδεχόμενο τη δόση που πρότεινε και ο ίδιος ο οφειλέτης στην αίτησή του, τον υποχρέωσε σε μηνιαία καταβολή ποσού 150,00 ευρώ για μία πενταετία και στη συνέχεια στην καταβολή του ποσού των 168,76 ευρώ μηνιαίως, για 173 μήνες, υπό την πρόβλεψη ότι οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν μετά την πάροδο της πενταετούς περιόδου χάριτος.
Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι ο οφειλέτης είχε τυπικά την εμπορική ιδιότητα, καθώς διατηρούσε στο παρελθόν διάφορες επιχειρήσεις, έγινε δεκτή η υπαγωγή του στο νόμο 3869/2010, υπό την ιδιότητα του μικρεμπόρου.

Η σχετική απόφαση είναι η υπ’ αριθ. 417/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς.