Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο της υπέρμετρης αύξησης των μηνιαίων δόσεων που προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις του Ν. 3869/2010, ευρέως γνωστού και ως Νόμου Κατσέλη, λόγω αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Το αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ορίζει ότι, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, η εξυπηρέτηση της οφειλής θα γίνεται με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Ο τρόπος αυτός όμως εκτοκισμού της μηνιαίας δόσης έχρηζε ερμηνείας και διευκρίνησης από τα δικαστήρια, προκειμένου να εξασφαλίζεται συμβατή με το είδος της εν τέλει διαμορφωθείσας στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010 υποχρέωσης επιβάρυνση, καθώς εκ της διατύπωσης του νόμου δεν αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης, εάν δηλαδή ο εκτοκισμός θα γίνεται επί εκάστης δόσης ή επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Οι δανειολήπτες, για το λόγο αυτό, καλούνται τώρα να καταβάλουν ακόμη και ποσά διπλάσια των δόσεων που ορίσθηκαν με τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς ο υπολογισμός του επιτοκίου από τις Τράπεζες και τις εταιρείες ειδικού σκοπού γίνεται επί του ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ποσού και όχι επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης.

Η εκρηκτική αύξηση των επιτοκίων προκαλεί τεράστια προβλήματα στα ελληνικά νοικοκυριά με στεγαστικό δάνειο, ήτοι σε τουλάχιστον 100.000 κατοικίες.

Λύση στο πρόβλημα της μεγάλης αύξησης του ποσού των δόσεων, λόγου αύξησης του επιτοκίου, των δικαστικών ρυθμίσεων του Ν. 3869/10 για την διάσωση της πρώτης κατοικίας δίνουν πλέον τα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία. Αυτά, κρίνοντας επί αιτήσεως ερμηνείας του οφειλέτη διευκρινίζουν τον τρόπο εκτοκισμού της καταβλητέας για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μηνιαίας δόσης, στο πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης του αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/10.

Εχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με το φλέγον αυτό ζήτημα, που έκριναν ότι ο εκτοκισμός της καταβλητέας μηνιαίας δόσης θα γίνεται με εφαρμογή του εκάστοτε επιτοκίου επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης, και όχι επί του μελλοντικά συνολικού καταβλητέου ποσού.

Για τον ορθό και αποτελεσματικό χειρισμό της υπόθεσής σας καλέστε μας ☎️στο 2310-225738