Ένα πολύ σημαντικό και σύνηθες στις οικογενειακές διαφορές φαινόμενο, αυτό της προσπάθειας αποξένωσης των τέκνων από τον ένα γονέα, πραγματεύεται η υπ’ αριθ. 7765/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ανωτέρω απόφαση, που δίκασε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανέθεσε την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων, 11 και 13 ετών, στον αιτούντα πατέρα, για το λόγο ότι  η μητέρα «υποβάλλει τα ανήλικα εναντίον του πατέρα τους και του εν γένει οικογενειακού περιβάλλοντος , δημιουργώντας τους φοβίες και συναισθηματική ανασφάλεια».

Η απόφαση αυτή ορίζει την κατ’ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας με τον πατέρα, ως λόγο για την δημιουργία φόβου και συναισθηματικής ανασφάλειας των τέκνων, άρα αιτία για αλλαγή των όρων διαβίωσης με την ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Το ενδιαφέρον δε στην απόφαση είναι ότι η Δικαστής εξομοίωσε την ύπαρξη θέματος ψυχικής υγείας της μητρός με την κατ’ επανάληψη παρεμπόδιση της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα.

Με λίγα λόγια , θεώρησε ότι είτε υπάρχει όντως θέμα ψυχικής υγείας , είτε όχι, αν δημιουργούνται στα τέκνα φοβίες και συναισθηματική ανασφάλεια λόγω της έντασης με τον πρώην σύζυγο, επειδή κατ’ επανάληψη η μητέρα εμποδίζει τον σύζυγο από την απρόσκοπτη επικοινωνία με τα τέκνα και είναι αρνητική στις κοινωνικές επαφές των ανήλικων με σχεδόν όλα τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, το αποτέλεσμα είναι η διατάραξη της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των ανηλίκων τέκνων τα οποία προκειμένου να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να μορφωθούν έχουν ανάγκη να διαβιούν σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς εντάσεις και προβλήματα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd