ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΑΪΟΥ 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με την υπ΄ αρ. 164/25.4.2016 απόφασή του, επικύρωσε την από 23.4.2016 απόφαση της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΜΑΪΟΥ 2016, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του υπό κατάθεση ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, που καταργούν τα ασφαλιστικά δικαιώματα όχι μόνο των δικηγόρων αλλά όλων των Ελλήνων πολιτών.

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων :

Παραγραφές – Προθεσμίες (Αστικά, Διοικητικά, Ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης).
Αναστολές Πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνο.
Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα, όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε Α΄βαθμό και 7ετία σε Β΄βαθμό.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.