Διάταξη νόμου για παράταση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ήταν ήδη παραγεγραμμένες κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού και των οποίων η έναρξη της παραγραφής είναι προγενέστερη του προηγούμενου της δημοσιεύσεως του οικονομικού έτους, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στο άρθρο 78 του Συντάγματος.

Φορολογία κληρονομιών : Η διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 Ν. 2676/1999, με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων  του Δημοσίου, οι οποίες κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου είχαν ήδη υποπέσει στην 10ετή παραγραφή, είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγματική.

 

Σχετική απόφαση: Ολομέλεια ΣτΕ 3174/2014