ΑΠ 211/2016 : Μη ευθύνη της Τράπεζας έναντι των κληρονόμων δικαιούχου λογαριασμού καταθέσεων για παράνομες ηλεκτρονικές αναλήψεις μετά το θάνατό του.

Περίληψη: Αδικοπραξίες. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της υπό κρίση συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Περίπτωση θανάτου αποκλειστικού δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων. Σταδιακή ανάληψη χρηματικών ποσών, μετά τον θάνατο αυτού, από τρίτο μη δικαιούχο, με τη χρήση της κάρτας και του κωδικού που είχε στην κατοχή του. Η μη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού ή η μη αποδέσμευση της κάρτας αναλήψεων από αυτόν, με μόνη την πληροφόρηση του θανάτου και χωρίς σχετικό αίτημα των νομιμοποιούμενων προσώπων, δεν αποτελεί παράνομη παράλειψη των προστηθέντων υπαλλήλων της τράπεζας και συνεπώς δεν στοιχειοθετεί αδικοπρακτική ευθύνη της τελευταίας. Μη αποδεδειγμένοι οι αγωγικοί ισχυρισμοί περί γνώσης των προστηθέντων υπαλλήλων της τράπεζας για τις παράνομες αναλήψεις και απόκρυψης αυτών με σκοπό παραπλάνησης των κληρονόμων – δικαιούχων του λογαριασμού. [Απορρίπτει την αναίρεση].

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕφΑΔΠολΔ 5/2017, σελ. 423 επ. με σχόλιο Ε. Μαργαρίτη, σελ. 425 επ.

Απόσπασμα από σχόλιο: Η παράλειψη αποτροπής της ανάληψης μέσω κάρτας χρηματικού ποσού εκ τραπεζικής κατάθεσης μετά το θάνατο του δικαιούχου αυτής από τρίτο μη δικαιούχο δεν συνιστά αδικοπρακτική συμπεριφορά εκ μέρους των υπαλλήλων της τράπεζας. Η υπό σχολιασμό απόφαση του Αρείου Πάγου αξιολογεί αδικοπρακτικά την παράλειψη υπαλλήλων της τράπεζας να αποτρέψουν άνευ δικαιώματος αναλήψεις χρηματικών ποσών συντελεσθείσες από το λογαριασμό του θανόντος από τρίτο, μη δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού, μέσω χρήσης κάρτας αναλήψεως, μετά το θάνατο του δικαιούχου. Πιο αναλυτικά, ο κληρονόμος του αρχικώς δικαιούχου του λογαριασμού διαπίστωσε μετά το θάνατο του τελευταίου ότι άγνωστο πρόσωπο είχε προβεί σε αναλήψεις από τραπεζικό λογαριασμό μέσω κάρτας αναλήψεως. Όταν το διαπίστωσε, ειδοποίησε αμέσως την Τράπεζα η οποία και απενεργοποίησε την κάρτα αναλήψεων. Ωστόσο, ήδη είχαν γίνει αναλήψεις μεγάλων ποσών από το λογαριασμό, η κατάσταση του οποίου είχε αποτυπωθεί σε βεβαίωση της Τράπεζας εκδοθείσας μερικές μέρες μετά το θάνατο του δικαιούχου.