Δημοσιεύθηκε την 20-01-2016 το ΦΕΚ για την μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Η μείωση κυμαίνεται από 5% έως 19%. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τις 21.5.2015.

Προβλέπονται 9 κλίμακες τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια σε κάθε μία από τις οποίες προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά μείωσης των τιμών. Μόνο στις περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερες από 650€ και με τιμή ζώνης μεγαλύτερες των 4.050€ οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες.

Το επισυνάπτουμε:

ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ