Χωρίς την προηγούμενη έγκριση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας μπορεί να γίνεται εφεξής η τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης φυσικού αερίου σε διαμερίσματα στην Ελλάδα.

Δίνοντας λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες πολιτών, το άρθρο 39 του Νόμου 4447/2016 για τον Χωρικό Σχεδιασμό, προβλέπει πως από τις 23 Δεκεμβρίου 2016 δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή ενημέρωση οποιουδήποτε φορέα (δηλαδή ούτε της ΓΣ της πολυκατοικίας), προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένα διαμέρισμα.

Ειδικότερα, με το άρθρο 39 του Νόμου 4447/2016 προβλέπεται ότι:

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.».