Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων από πελάτες μας, που ρωτούν τι συνέπειες θα έχει για αυτούς η μη καταβολή των απαιτητών μηνιαίων δόσεων των δανείων τους ή άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξαιτίας του κλεισίματος των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η αδυναμία διενέργειας της συγκεκριμένης συναλλαγής λόγω του κλεισίματος των τραπεζών συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, καθώς πρόκειται για απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που δεν οφείλεται σε πταίσμα σας, είναι από τη φύση του εξαιρετικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να αποτραπεί από εσάς, ακόμη και αν ληφθούν μέτρα άκρας επιμελείας.

Φροντίστε με το άνοιγμα των τραπεζών να προβείτε, χωρίς καθυστέρηση, στην προβλεπόμενη κατάθεση και δεν θα έχετε καμία νομική συνέπεια.