Ανακοίνωση σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο και την επέκταση της εφαρμογής του εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: “Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή παρατάθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου οι εργασίες της αρμόδιας ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Η εν λόγω παράταση σε καμία περίπτωση δε συνδέεται με αναστολή εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου, αλλά αντίθετα με την επέκταση της χρήσης του.
Όπως είναι γνωστό, ήδη από τις 22 Ιανουαρίου, τα τέλη, τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική δικαιοσύνη εντάσσονται προοδευτικά στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm.
Το ηλεκτρονικό παράβολο αντικαθιστά σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης με στόχο να συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση του κοινού διατίθεται εγχειρίδιο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και έκδοση κωδικού πληρωμής του. Τα στάδια της διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά και στον σύνδεσμο:
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html.
Η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται με τους εξής τρόπους:
1. Άμεσα με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών
2. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του, στις Τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ
3. Μέσω e-banking.
Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τα παράβολα μέσω ΚΕΠ”.