Περισσότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν τις επόμενες μέρες ειδοποιητήριο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα καλούνται εντός 15 ημερών να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, πληρώνοντας ταυτόχρονα πρόστιμο 250 ευρώ.

Από την πλευρά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ελέγχουν στο εξής, κατά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων με τους πελάτες τους, εάν το όχημα ήταν ασφαλισμένο και αναλόγως θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Κατόπιν ενημέρωσης του Υπουργείου Οικονομικών, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, όσοι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων ασφαλίσουν τα οχήματά τους έως 14 Ιουλίου θα απαλλαγούν από το πρόστιμο των 250 ευρώ.

Όσοι έχουν ήδη προχωρήσει στην πληρωμή του παραβόλου, θα έχουν επιστροφή του ποσού των 250€ μέσω συμψηφισμού.