ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ (Ν. ΠΕΛΛΑΣ) ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στην ανωτέρω περιοχή λήγει στις 02-03-2015 για τους κάτοικους εσωτερικού και στις 01-06-2015 για τους κάτοικους εξωτερικού και το Δημόσιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι τα ακόλουθα:

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/95) που θα το προμηθευτείτε από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, θα χρειαστεί να καταθέσετε:

  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ. συμβόλαιο)
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του
  • Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (απλό φωτοαντίγραφο)
  • Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας
  • Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α)