ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2020.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ: ΠΝΠ_1-5-2020