ΜΠρΑθ 7131/2017: Χρονική κατανομή/εναλλασσόμενη άσκηση επιμέλειας ανηλίκου τέκνου.

Με την υπ΄αριθ. ΜΠρΑθ 7131/2017 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) αποφασίσθηκε η εναλλασσόμενη άσκηση επιμέλειας από τους δύο γονείς.

Ειδικότερα, ανατέθηκε η άσκηση της επιμέλειας από τον πατέρα, κατά τους μήνες που λήγουν σε ζυγό αριθμό, και από τη μητέρα, κατά τους μήνες που λήγουν σε μονό αριθμό.

Παράλληλα, ορίσθηκε και το δικαίωμα επικοινωνίας κάθε γονέα για το χρονικό διάστημα που τα ανήλικα τέκνα θα διαμένουν με τον άλλο γονέα.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ7131-2017-ΜΠΑ-no2