Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • GOLDEN VISA – RESIDENCE PERMIT IN GREECE The article 20B of Law 4251/2014 allows third – country nationals to obtain a residence permit in Greece provided they invest at least 250.000 euros in real estate. Residence permit (definitive residence permit) is any type of certification provided by the Greek authorities that allows a third country […]