Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με τους τομείς του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου των Εταιριών (Ίδρυση, σύσταση, νομική υποστήριξη, συγχωνεύσεις, εξαγορές), του Δικαίου των Εμπορικών Συμβάσεων (συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise agreements, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing agreements, συμβάσεις διανομής – distribution agreements, συμβάσεις παραχώρησης άδειας – license agreements), καθώς επίσης και του Δικαίου των Αξιογράφων.