Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ

Στην κρίση της Ολομέλειας της Βουλής τέθηκε την Τετάρτη 13-11-2019, το νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4637/2019. 

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, περιλαμβάνεται και η διατάραξη της κοινής ησυχίας που αναβαθμίζεται στο εξής σε πλημμέλημα. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι το αδίκημα της διατάραξης τιμωρείται πλέον με φυλάκιση έως 5 μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες. 

Το άρθρο αυτό παραπέμπει στην παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παρ. 3 εδαφ. β΄ του ίδιου άρθρου. Όπως ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο του ν. 1481/1948, θέματα που αφορούν τον έλεγχο λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δημόσιων θεαμάτων και καταστημάτων των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από αστυνομικές υπηρεσίες, εκδίδονται με προεδρικά διατάγματα με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Επιπλέον, με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν την τήρηση κοινής ησυχίας. 

Επομένως, πλέον οι πολίτες σε περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας, μπορούν να υποβάλλουν μήνυση σε αστυνομικό τμήμα και σκοπός της νέας ρύθμισης με την αναβάθμιση του αδικήματος αυτού σε πλημμέλημα, είναι η καλύτερη διαφύλαξη των συμφερόντων του απλού πολίτη. Επιπλέον προβλέπεται πλέον, και για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας, η αυτόφωρη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπως πρόκειται για δράστη οποιουδήποτε πλημμελήματος.

Τέλος, όσον αφορά τις ώρες κοινής ησυχίας, παραμένει σε ισχύ η αστυνομική διάταξη 3/1996. Σύμφωνα με αυτή οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

  • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
  • Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
  • Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.