Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 3090/2018 οριστική του απόφαση, διέταξε την διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 104.392,40 ευρώ για άνεργη δανειολήπτρια, με την υποχρέωση καταβολής μόνο του ποσού των 100 ευρώ για υπολειπόμενο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης παραστάθηκε και κατέθεσε προτάσεις η κ. Ειρήνη Καψάλη, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.