Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Κατόπιν σχετικής απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος η αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα, μεταφέρεται για την Τρίτη του Πάσχα, 3 Μαΐου.

  • Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές λόγω της χρήσης μέσων πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 56 του ν. 4370/2016 που τροποποιεί τον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι η απόλυτη απαγόρευση επιβολής τέτοιων επιβαρύνσεων είχε θεσμοθετηθεί ήδη με τον ν. 3862/2010 (άρθρο 49 παρ. 3 […]

  • Ειρηνοδικείο Αθηνών 5302/2015: «…Από τον ν. 128/1975 ούτε προβλέπεται ρητά ως συμβατικά δυνατή αλλά ούτε και απαγορεύεται η συμβατική μετακύλιση της εισφοράς που θεσπίζεται με τον νόμο αυτό. Η ρυθμιστική ισχύς του ως άνω νόμου εξαντλείται στον καθορισμό του υπόχρεου, έναντι του Δημοσίου, προσώπου στα πλαίσια της έννομης σχέσης που ιδρύεται με τη σχετική διάταξη […]

  • Το νομοθετικό σώμα της Σερβίας την Παρασκευή ψήφισε νομοσχέδιο το οποίο θα επιτρέψει την αποκατάσταση της εβραϊκής ιδιοκτησίας, η οποία απήχθη κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και για την οποία δεν έχουν προκύψει αξιώσεις ή διεκδικήσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εβραϊκής Αποκατάστασης (WHRO), υποστήριξε θερμά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Σερβία, σημειώνοντας ότι η Σερβία δείχνει […]

  • A. Έννοια- Έκταση γονικής μέριμνας: Η γονική μέριμνα, η οποία αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και καθήκον των γονέων του ανήλικου τέκνου, περιλαμβάνει την επιμέλεια, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου, σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο του τέκνου ή την περιουσία του. Είναι λειτουργικό δικαίωμα, που συντίθεται […]

  • OMOΦΩNH AΠOΦAΣH ΣYNTΟΝΙΣΤΙKHΣ EΠITPOΠHΣ: ΠAPATAΣH ΠANEΛΛAΔIKHΣ AΠOXHΣ ΔIKHΓOPΩN ΓIA TO AΣΦAΛIΣTIKO EΩΣ KAI ΔEYTEPA 28/03/2016.

  • Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε σε τράπεζα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά από προσφυγή πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε παράνοµη επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων σχετικά µε την πιστοληπτική του ικανότητα από την τράπεζα. Ειδικότερα, ο προσφεύγων ανέφερε ότι, κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασής του προς την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., πληροφορήθηκε εγγράφως ότι η τράπεζα αναζήτησε […]

  • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4371/2016, που προβλέπει την αναστολή μέχρι 15 Απριλίου 2016 για την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο […]

  • OMOΦΩNH AΠOΦAΣH OΛOMEΛΕΙΑΣ ΠPOEΔPΩN ΔIKHΓOPIKΩN ΣYΛΛOΓΩN: ΠAPATAΣH AΠOXHΣ ΔIKHΓOPΩN ΓIA TO AΣΦAΛIΣTIKO EΩΣ KAI TETAPTH 16/3/16.

  • Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/ Γ/ 172335/16-02-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στα μισθωτήρια συμβόλαια, δίδεται προθεσμία 4 μηνών στους ιδιοκτήτες ακινήτων από τις 16 Φεβρουαρίου, να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία […]

1 4 5 6 7 8 13