Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Συνταγματική και νόμιμη, αλλά και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, είναι η κατάργηση – από την 1η Νοεμβρίου 2012  και μετά – της ισόβιας σύνταξης των 102 ευρώ που ελάμβανε η πολύτεκνη μητέρα, απεφάνθη με πιλοτική απόφαση το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Α΄ Τμήμα, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο […]

  • ΣτΕ 1852/2016 Τμ. Δ ́ Περίληψη δικαστικής απόφασης: Το επώνυμο αποτελεί μεν στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου, χωρεί […]

  • Ανακοίνωση σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο και την επέκταση της εφαρμογής του εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: “Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρου Κοντονή παρατάθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου οι εργασίες της αρμόδιας ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου. Η […]

  • ΔΕφΘεσ 147/2014: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Σύμβαση προμήθειας. Αναγραφή από τον προμηθευτή, εσφαλμένης τιμής στην προσφορά του, η οποία περιλήφθηκε και στη σύμβαση. Αγωγή προμηθευτή με αίτημα τον προσδιορισμό της τιμής στο ορθό ποσό και την καταβολή του σχετικού ποσού. Με την κρινόμενη αγωγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το δικαστικό ένσημο που αναλογεί, η ενάγουσα […]

  • Προς νέα αναστολή ο φόρος υπεραξίας ακινήτων μέχρι τα τέλη του 2018. Αρκετά αποκαλυπτικός ήταν ο απολογισμός δράσης του πρώην Αναπλ. Υπ. Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Υπ. Οικονομικών. Εκτός των άλλων στις λοιπές δράσεις του 2016 αναφέρεται επίσης η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για παράταση εφαρμογής του άρθρου 41 του […]

  • Δείτε εάν το δικαιούστε και πώς να κάνετε αίτηση έως τις 30/11/2016: Πώς μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.; Τα νοικοκυριά (με ένα άτομο ή περισσότερα) που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α. θα μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν ταυτόχρονα 3 κύρια σύνολα κριτηρίων: κριτήρια διαμονής, εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια. Πρώτoν, όλα τα μέλη […]

  • Με εγκύκλιο του το Υπ.Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για τη δυνατότητα ή μη των δικηγόρων να παραλαμβάνουν ή να λαμβάνουν γνώση εγγράφων που από τις κείμενες διατάξεις χαρακτηρίζονται ως απόρρητα: «α) Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής […]

  • Πολ.Πρωτ. Θεσ/νίκης 516/2016: Δικαίωμα χρήσης επωνύμου πρώην συζύγου. Λύση γάμου. Επαγγελματική φήμη που συνδέεται με το επώνυμο. Αναγνωριστική αγωγή. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Στο άρθρο 1388 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το ν. 1329/1983, ορίζεται ότι με το γάμο δεν μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων, ως προς τις έννομες σχέσεις αυτών. Η διάταξη […]

  • Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σε συνεδρίασή της την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, απαιτώντας από την ελληνική πολιτεία και από όλο το πολιτικό και δικαιϊκό σύστημα να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις προκειμένου να επιλυθεί το μείζον ζήτημα των πλειστηριασμών και ειδικότερα […]

  • Καταργούνται εφεξής οι ποινικές διώξεις για όσους οφείλουν εισφορές στον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο. NOMOΣ 4321/2015 – ΦΕΚ A 32 – 21.03.2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας Άρθρο 30 Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ Η διάταξη του άρθρου 1 […]

1 2 3 4 13