Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ Στην κρίση της Ολομέλειας της Βουλής τέθηκε την Τετάρτη 13-11-2019, το νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4637/2019.  Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, περιλαμβάνεται και η διατάραξη της κοινής ησυχίας που αναβαθμίζεται στο εξής […]

  • Οι ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο προβλέπουν μεταξύ άλλων: – Καταβολή πάγιου τέλους 9,5 ευρώ, για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου ή προσώπου. Όταν δε το εν λόγω πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες δικαιωμάτων καταβάλλεται πάγιο τέλος ύψους 4,5 ευρώ για κάθε επιπλέον της μιας ενότητας – Ατελής αποστολή από […]

  • Δημοσιεύθηκαν οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Henrik Saugmandsgaard Øe, σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που διέπουν την αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης, που αποκτήθηκαν με σκοπό την άσκηση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, η ελληνική νομοθεσία για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων των διαμεσολαβητών είναι αντίθετη με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής […]

  • Ενα βήμα ακόμη πιο μακριά από την ορθή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου: Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται και φέτος ποιες είναι οι υπόχρεες επιχειρήσεις που θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος καπνιζόντων. «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία […]

  • Εχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα του Νομου Χαλκιδικής Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 14/01/2019 Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 15/04/2019 Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 15/07/2019 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (δήλωση του Νόμου 2308/95) απαιτείται η κατάθεση […]

  • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4575/2018 για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών και άλλες διατάξεις. Πέραν των διατάξεων για την ενσωμάτωση της Οδηγίας, ο Νόμος περιλαμβάνει τις διατάξεις για την “καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών προς ένστολους, δικαστικούς λειτουργούς, […]

  • ΜΔΕφΘεσ 334/2017 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από πηγή ή πηγές που βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν καθιερώνεται από το νόμο τεκμήριο, ότι τα χρηματικά ποσά που διατίθενται στην Ελλάδα για την κτήση περιουσιακών στοιχείων προέκυψαν από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Τα τεκμήρια διαβίωσης εφαρμόζονται και […]

  • Με αφορμή τους εντεινόμενους ελέγχους της Αστυνομίας με τους συναρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς, καθώς και το πλαίσιο ποινών για την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 5 του Νόμου 4039/2012), ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου […]

  • Με την υπ’ αριθ. 135/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων νομής), ο αιτών ζήτησε από το Δικαστήριο να προστατεύσει ζώο συντροφιάς, το οποίο κατοικούσε σχεδόν επί μονίμου βάσεως σε ένα στενόχωρο μπαλκόνι γεμάτο αντικείμενα και απορρίμματα. Το ατυχές ζώο διαμαρτυρόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια μέσω ηχητικών ρύπων (φωνασκιών, γαυγισμάτων, κλαμάτων), η έλλειψη φροντίδας εξέπεμπε […]

  • Με την υπ’ αριθ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου, προβλέπονται τα ακόλουθα: 1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. 2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται […]

1 2 3 5