Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Περίληψη: Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας· έννοια βαρέος παραπτώματος και αχαριστίας· η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με άτυπη σχετική δήλωση του δωρητή προς το δωρεοδόχο, συνεπώς και με αγωγή, τα δε αποτελέσματα της ανάκλησης επέρχονται ευθύς ως περιέλθει σ’ αυτόν η δήλωση περί ανακλήσεως· συνέπειες ανάκλησης· αν ανακληθεί νόμιμα η δωρεά για λόγους αχαριστίας, ο δωρητής […]

  • Στο ελληνικό ισχύον δίκαιο ρυθμίζονται 4 είδη διαζυγίου: 1) Διαζύγιο κατ’ αντιδικία: Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει με αγωγή στο αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο (ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ) την έκδοση απόφασης διαζυγίου, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο κάποιου εκ των συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση […]

  • Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 4/2020: Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου. Η Αρχή επέβαλε κύρωση σε Κέντρο λογοθεραπείας επειδή α) δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης γονέα ασκούντος τη γονική μέριμνα στα δεδομένα του ανήλικου τέκνου του και β) δεν συμμορφώθηκε με σχετική σύσταση της Αρχής. Συγκεκριμένα, το Κέντρο δεν χορήγησε στον πατέρα […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜονΠρΘεσ 2890/2018 (Άρθρα 3 β’, 15 Καν. 4/2009, 3 παρ. 1 Πρωτοκόλλου Χάγης 2007) Διατροφή τέκνου. Δικαιούχος διατροφής κάτοικος Ελλάδας. Υπόχρεος διατροφής κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων, ως τόπου συνήθους διαμονής του δικαιούχου διατροφής. Εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτεπάγγελτη ανάκληση μη οριστικής απόφασης που διατάσσει επανάληψη της συζήτησης για την προσκόμιση νομικής πληροφορίας […]

  • ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, Η ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ […]

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έννοια: Οι εξελίξεις στις επιστήμες της ιατρικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας, οδήγησαν στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου ικανοποίησης του δικαιώματος αναπαραγωγής, άλλως δικαίωμα απόκτησης τέκνου, εκτός από τη σεξουαλική επαφή και από το θεσμό της υιοθεσίας, που αφορά άτομα ή ζεύγη τα οποία αδυνατούσαν μέχρι πρότινος να […]

  • Απόφαση 1016 / 2019    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1016/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: …. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Μαρτίου 2019, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Του αναιρεσείοντος: Π. Τ. του Ν., κατοίκου …,. Της αναιρεσιβλήτου: Μ. […]

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ – ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ   Εισαγωγικά, διάταξη 1393 ΑΚ: Με τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η οποία συχνά συνοδεύεται και από τη διακοπή της συνοίκησης των συζύγων, ανακύπτει το ζήτημα της ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης, δηλαδή της κατοικία εκείνης που στέγαζε, ως τότε, τους συζύγους και, αν υπήρχαν τα τέκνα τους. Το […]

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   Έννοια: Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται η στέρηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενήλικων προσώπων κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης. Προκειμένου ένα πρόσωπο να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει να συντρέχουν οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο νόμο λόγοι, συνεπεία των οποίων το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να φροντίζει μόνο του για […]

  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ : ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ———————————— Τεκμήριο πατρότητας: Στα άρθρα 1465 ΑΚ και 8 του Ν. 3719/2008 καθιερώνεται τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την […]