Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, Η ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ […]

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έννοια: Οι εξελίξεις στις επιστήμες της ιατρικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας, οδήγησαν στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου ικανοποίησης του δικαιώματος αναπαραγωγής, άλλως δικαίωμα απόκτησης τέκνου, εκτός από τη σεξουαλική επαφή και από το θεσμό της υιοθεσίας, που αφορά άτομα ή ζεύγη τα οποία αδυνατούσαν μέχρι πρότινος να […]

  • Απόφαση 1016 / 2019    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1016/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: …. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Μαρτίου 2019, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Του αναιρεσείοντος: Π. Τ. του Ν., κατοίκου …,. Της αναιρεσιβλήτου: Μ. […]

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ – ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ   Εισαγωγικά, διάταξη 1393 ΑΚ: Με τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η οποία συχνά συνοδεύεται και από τη διακοπή της συνοίκησης των συζύγων, ανακύπτει το ζήτημα της ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης, δηλαδή της κατοικία εκείνης που στέγαζε, ως τότε, τους συζύγους και, αν υπήρχαν τα τέκνα τους. Το […]

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   Έννοια: Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται η στέρηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενήλικων προσώπων κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης. Προκειμένου ένα πρόσωπο να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει να συντρέχουν οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο νόμο λόγοι, συνεπεία των οποίων το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να φροντίζει μόνο του για […]

  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ : ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ———————————— Τεκμήριο πατρότητας: Στα άρθρα 1465 ΑΚ και 8 του Ν. 3719/2008 καθιερώνεται τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την […]

  • ΜονΠρΚατερίνης 574/2019  Εκούσια δικαιοδοσία. Αφαίρεση μέρους της άσκησης της γονικής μέριμνας (επιμέλεια) ανηλίκων τέκνων από τον πατέρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους και ανάθεση της επιμέλειας στη μητέρα. Διάκριση αφαίρεσης άσκησης γονικής μέριμνας από την αυτοδίκαιη παύση της γονικής μέριμνας.  Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 παρ. 1 και 1532 Α.Κ. συνάγεται […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕφΘεσ 785/2019 Αφανής εταιρεία: πρόκειται για προσωπική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρική περιουσία, με απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω· ο αφανής εταίρος δεν καθίσταται συγκοινωνός των δικαιωμάτων ή συνοφειλέτης των υποχρεώσεων αλλά συμμετέχει μόνο στην κατανομή των κερδοζημιών· σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕμπΝ, όπως ίσχυαν πριν […]

  • Θα χρειαστεί να υποβάλετε μία αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα anynet.gr, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε για τον θεσμό της υιοθεσίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας με σκοπό την υιοθεσία. Την αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε είτε από τον υπολογιστή σας, με χρήση των κωδικών σας πρόσβασης στο Taxisnet, είτε με […]

  • ΜΠρΑθ 14143/2019  Συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής ανήλικων τέκνων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να εγκατασταθούν μελλοντικά τα τέκνα με μονομερείς ενέργειες της μητέρας του σε χώρα του εξωτερικού. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αριθμός Απόφασης 14143/2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-3-2018 αγωγή της, […]