Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙΤΑΙ  ΣΩΣΤΑ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ:   Σύμφωνα με όσα ρητά αναγράφονται στο άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα «η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη […]

  • Νομολογία: Ονοματοδοσία ανηλίκου Η ονοματοδοσία του ανηλίκου αποτελεί περιεχόμενο (έκφανση) της γονικής μέριμνας. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, επειδή καθένας από αυτούς αποκαλεί τα τέκνα με διαφορετικό όνομα, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων, ορίζοντας τα ονόματα εκείνα η χρήση των οποίων θα τους εξασφαλίσει ομαλή ανάπτυξη και σταθερή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Κατά […]

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος: Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, ενώ τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. Συνεπώς, το Σύνταγμα ορίζει την ελάχιστη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα (9) έτη. Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από: Τη διετή υποχρεωτική […]

  • Το άυλο ψηφιακό διαζύγιο, γνωστό και ως διαζύγιο «με ένα κλικ», αποτελεί μια δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με στόχο την απλούστευση και την ψηφιοποίηση του. Εισήχθη με το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του αρ. 4 του ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α/81- 21-05-2021), με το οποίο τροποποιείται το αρ. 1441 Α.Κ. για το […]

  • 138/2020 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης στον σύζυγο. Ο δικαστής κινείται με γνώμονα την επιείκεια με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των συζύγων, τις επαγγελματικές και προσωπικές τους συνθήκες και την κατάσταση της υγείας τους. Επιδίκαση ανταλλάγματος. Η επιδίκαση ανταλλάγματος για την παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης είναι δυνητική για το δικαστήριο […]

  • Μον.Εφετ.Πειρ. 86/2021 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΒΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ- ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ […]

  • Στις 21 Μαΐου ψηφίσθηκε ο N. 4800/2021, ίσως ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους νόμους των τελευταίων ετών, ο οποίος επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο και, ειδικότερα, στους κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Η κυριότερη καινοτομία του νέου νομοθετήματος είναι η εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας στην ελληνική έννομη τάξη. […]

  • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΜΠρΘεσ 2580/2020 Διαζύγιο: ο ισχυρισμός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια· οι σύζυγοι μπορεί να βρίσκονται σε διάσταση ακόμη και αν εξακολουθούν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον έχουν αποξενωθεί φυσικά και ψυχικά· η δήλωση του εναγομένου ότι δεν επιθυμεί τη λύση […]

  • ΜΠρΘεσ 4620/2020 Συμβολαιογραφική λύση του γάμου. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πέραν της έγγραφης συμφωνίας για τη λύση του γάμου, απαιτείται και η προσκομιδή έγγραφης συμφωνίας για την επιμέλεια, την επικοινωνία και διατροφή των τέκνων, η οποία επικυρώνεται από τον συμβολαιογράφο και ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη. Παρά την εν λόγω συμφωνία για τα τέκνα, […]

  • Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή πατέρα κατά της πρώην συζύγου του για προσβολή προσωπικότητας, υποχρεώνοντάς τη να «επιτρέπει ανεμπόδιστα αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του ενάγοντος με τον ανήλικο υιό τους», σύμφωνα με το διατακτικό σχετικής απόφασης που καθόριζε τους όρους της. Όπως αναφέρεται στην απόφαση «…η καλή διάθεση και […]

1 2 3 6