Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠ 59/2021 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πρώτη επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς δανειολήπτη. Καταφάσκεται ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας, ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το αρ. 560 ΚΠολΔ (ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου). Επιπροσθέτως, η […]

  • Με τον Νόμο 4714/2020 θεσπίστηκε η κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους έως τις 30/9/2020 και η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου, εφόσον ο δανειολήπτης ήταν συνεπής έως […]

  • Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 880.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε 4 ηλεκτρονικά καταστήματα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Πρόκειται, συγκεκριμένα για τις διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση, καθώς και τις διατάξεις για τις αθέμιτες […]

  • Απόφαση 105 / 2019    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 105/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2′ Πολιτικό Τμήμα …. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 6 και 8 του ν. 2251/1994 και 181, 200 και 371 του ΑΚ: “6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων […]

  • Έννοια και πεδίο εφαρμογής: Η δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων είναι η διοίκηση ξένης περιουσίας από τρίτο πρόσωπο – επιμελητή, που διορίζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, όταν ο κύριος της υπόθεσης, ενήλικος εν ζωή με δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει περιουσία, που έχει ανάγκη από επιμέλεια, αλλά αδυνατεί να επιληφθεί ο ίδιος, είτε γιατί απουσιάζει για οποιονδήποτε […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕφΘεσ 785/2019 Αφανής εταιρεία: πρόκειται για προσωπική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρική περιουσία, με απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω· ο αφανής εταίρος δεν καθίσταται συγκοινωνός των δικαιωμάτων ή συνοφειλέτης των υποχρεώσεων αλλά συμμετέχει μόνο στην κατανομή των κερδοζημιών· σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕμπΝ, όπως ίσχυαν πριν […]

  • Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.  Ξεκινώντας, θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια της επαγγελματικής μίσθωσης από αυτήν της, περισσότερο κοινής, δηλαδή της αστικής. Ως επαγγελματική μίσθωση νοείται η παραχώρηση της χρήσης ενός ακινήτου από τον κύριο αυτού σε τρίτον –τον μισθωτή, με σκοπό ο τελευταίος να εξασκήσει σε αυτό τις, προβλεπόμενες εκ του νόμου και […]

  • Απόφαση 414 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 414/2018 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. …/2017 Πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Δήμητρας Παπαντωνοπούλου, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Γεώργιο Κοντό, Αβροκόμη Θούα και […]

  • Δικαστική ήττα για τράπεζες που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επιχειρώντας να προσβάλουν τη νομοθεσία για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ απέρριψε, με ομόφωνη απόφασή του στις 20.12.2018, τις αιτήσεις πέντε τραπεζών από την Ουγγαρία στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας (αίτηση αριθ. 22853/15 κ.α.) οι οποίες […]

  • H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία (Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016). Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν […]

1 2 3