Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Μον.Εφ.Πειρ. 28/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) – ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ.  Η ένδικη αγωγή με αυτό το περιεχόμενο είναι αόριστη, καθώς παρόλο που  η ενάγουσα επικαλείται ότι εκτέλεσε για λογαριασμό της εναγόμενης  […]

  • Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο της υπέρμετρης αύξησης των μηνιαίων δόσεων που προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις του Ν. 3869/2010, ευρέως γνωστού και ως Νόμου Κατσέλη, λόγω αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Το αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ορίζει ότι, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, η εξυπηρέτηση της […]

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να δοθούν τα φθηνά στεγαστικά δάνεια. Με το Ν. 5006/2022 θεσπίζεται το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου», με το οποίο παρέχονται χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια προς ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας.  Το πρόγραμμα μπαίνει για πρώτη φορά σε εφαρμογή, προκειμένου νέα ζευγάρια να καταφέρουν να αποκτήσουν δική […]

  • ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  Ο ΝΟΜΟΣ 5007/2022 (ΦΕΚ ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ 23-12-2022, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ ΠΛΑΦΟΝ 3% ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022. ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ: Άρθρο 96 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και […]

  • ΜΕφΑθ 2908/2021 Απάτη μέσω e-banking – Τραπεζικά εμβάσματα χωρίς εντολή – Υποκλοπή κωδικών από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Συνυπαιτιότητα Αριθμός Απόφασης 2908/2021 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 16° Ενοχικό) Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Θεοδούλη Οικονόμου, Εφέτη, που όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών και το Γραμματέα Μαρίνο Κλουβάτο. Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, […]

  • ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Μια μάστιγα της σύγχρονης εποχής, που γνωρίζει έξαρση το τελευταίο διάστημα και ταλανίζει πληθώρα πολιτών, και ιδιαίτερα ηλικιωμένων, είναι η υποκλοπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από άγνωστους, με στόχο την απόσπαση χρηματικών ποσών.  Ενώ παλιότερα συναντούσαμε συχνά το φαινόμενο της κλοπής καρτών ή χρημάτων από τα μηχανήματα ανάληψης ΑΤΜ, η τεχνολογική εξέλιξη […]

  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η […]

  • ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠ 59/2021 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πρώτη επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς δανειολήπτη. Καταφάσκεται ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας, ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το αρ. 560 ΚΠολΔ (ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου). Επιπροσθέτως, η […]

  • Με τον Νόμο 4714/2020 θεσπίστηκε η κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους έως τις 30/9/2020 και η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου, εφόσον ο δανειολήπτης ήταν συνεπής έως […]

  • Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 880.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε 4 ηλεκτρονικά καταστήματα για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Πρόκειται, συγκεκριμένα για τις διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα του καταναλωτή στις συμβάσεις από απόσταση, καθώς και τις διατάξεις για τις αθέμιτες […]

1 2 3 4