Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • 39/2019 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ) (ΑΡΜ 2019/310, Δ/ΝΗ 2019/835) Περίληψη: Αποποίηση κληρονομίας. Το δικαίωμα της αποποίησης εκφράζει την βούληση του νομοθέτη ότι δεν μπορεί κανείς να εξαναγκαστεί στην αποδοχή της κληρονομίας. Η προθεσμία αποποίησης αποβλέπει στην προστασία τόσο των κληρονόμων όσο και των δανειστών της κληρονομίας. Τρέχει και κατά ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων. Αναστέλλεται για τους […]

  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2020.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ: ΠΝΠ_1-5-2020

  • Ύστερα από πολύωρες διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών οι οποίες διήρκησαν μέχρι πριν από τα μεσάνυχτα –και αφού χρειάστηκαν παρεμβάσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο- ελληνική κυβέρνηση και θεσμοί κατέληξαν σε συμβιβασμό για το θέμα της πρώτης κατοικίας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και μετά τη σημερινή ημέρα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο […]

  • Mε νέα κοινή υπουργική απόφαση διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων που είχε αποφασιστεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/11.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με τις ακόλουθες αλλαγές: α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6.5.2020 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα […]

  • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4684/2020 με τον οποίο κυρώνεται η από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) Στο άρθρο 18 ορίζεται ο περιορισμός των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020, ως εξής:  «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 […]

  • Απόφαση 105 / 2019    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 105/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2′ Πολιτικό Τμήμα …. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 6 και 8 του ν. 2251/1994 και 181, 200 και 371 του ΑΚ: “6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων […]

  • Έννοια και πεδίο εφαρμογής: Η δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων είναι η διοίκηση ξένης περιουσίας από τρίτο πρόσωπο – επιμελητή, που διορίζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, όταν ο κύριος της υπόθεσης, ενήλικος εν ζωή με δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει περιουσία, που έχει ανάγκη από επιμέλεια, αλλά αδυνατεί να επιληφθεί ο ίδιος, είτε γιατί απουσιάζει για οποιονδήποτε […]

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έννοια: Οι εξελίξεις στις επιστήμες της ιατρικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας, οδήγησαν στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου ικανοποίησης του δικαιώματος αναπαραγωγής, άλλως δικαίωμα απόκτησης τέκνου, εκτός από τη σεξουαλική επαφή και από το θεσμό της υιοθεσίας, που αφορά άτομα ή ζεύγη τα οποία αδυνατούσαν μέχρι πρότινος να […]

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   Έννοια: Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται η στέρηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενήλικων προσώπων κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης. Προκειμένου ένα πρόσωπο να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει να συντρέχουν οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο νόμο λόγοι, συνεπεία των οποίων το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να φροντίζει μόνο του για […]

  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ : ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ———————————— Τεκμήριο πατρότητας: Στα άρθρα 1465 ΑΚ και 8 του Ν. 3719/2008 καθιερώνεται τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την […]

1 2 3 7