Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και πρόσθετες πράξεις αύξησης του ορίου της πίστωσης με παροχή εγγύησης· λύση σύμβασης κατόπιν καταγγελίας· σύναψη νέας συμφωνίας διευκόλυνσης πληρωμής μεταξύ του πρωτοφειλέτη και της τράπεζας και όχι των εγγυητών· απαλλαγή των εγγυητών κατ’ αρ. 439 και 864 ΑΚ, καθώς η οφειλή που ρυθμίστηκε αποτελεί νέα ειδική συμφωνία για […]

  • Μον.Εφ.Πειρ. 28/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) – ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ.  Η ένδικη αγωγή με αυτό το περιεχόμενο είναι αόριστη, καθώς παρόλο που  η ενάγουσα επικαλείται ότι εκτέλεσε για λογαριασμό της εναγόμενης  […]

  • ΔΕΚΤΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ.  Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ!!!! ♦ Η υπ’ αριθ. 5155/2023 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αποφάνθηκε επί αντίθετων εφέσεων, εκ των οποίων έκανε δεκτή την πρώτη έφεση […]

  •   Απόσπασμα της απόφασης ΑΠ 136/2022 …..Με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η αντιμωλία των διαδίκων εκδοθείσα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 145/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία αφού δέχθηκε τυπικά και ουσιαστικά την έφεση, εξαφάνισε την υπ’ αριθ. 1711/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέρριψε κατ` ουσίαν την […]

  • Σημείωση Α.Ν.Α.Λ. , ΑΡΜ 2022,1583. Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Μεσιτεία: η σύμβαση μεσιτείας καταρτίζεται εγγράφως και η αμοιβή είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη· εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε μεσίτη υποχρεούται να την καταβάλει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια της μεσολάβησης ή της υπόδειξης του μεσίτη· η μεσολάβηση περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη […]

  • **Το παρόν άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει τις προβληματικές που εμπεριέχονται ειδικότερα στην έμμεση εκτέλεση και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού μας γραφείου.  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι και το τέλος του έτους 2024 αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας παραπάνω από 160.000 πλειστηριασμοί, γεγονός το οποίο αποτελεί απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2010, η οποία εξανάγκασε […]

  • Από την 21η Φεβρουαρίου 2018 κι έπειτα οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με μοναδικό μέσο μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς καταργήθηκε ο φυσικός πλειστηριασμός με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 59), διαδικασία η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Φαινομενικά παρουσιάζεται ως μία πιο απλοποιημένη διαδικασία, παρέχοντας την ευκαιρία στους πραγματικά ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτήν […]

  • ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ : ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Βάσει του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού (ή αν ο θανών ήταν κάτοικος […]

  • Εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθ. 2513/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Μισθωτική Διαφορά), κατόπιν δικαστικής προσφυγής ορισμένων ιδιοκτητών γραφειακών χώρων μίας πολυκατοικίας για την επίλυση διαφοράς που ανέκυψε με έτερους ιδιοκτήτες ορόφων, οι οποίοι, αφού μετέτρεψαν τα ακίνητά τους σε αυτοτελή δωμάτια – μικρά διαμερίσματα μεταβάλλοντας την χρήση τους, στη […]

  • Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, και ιδιαίτερα ενόψει των σύγχρονων δυσχερών οικονομικών συνθηκών, η μη πληρωμή ή και η καθυστέρηση πληρωμής μισθωμάτων από ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα μισθωτών.  Οι ενοικιαστές συχνά αρνούνται την καταβολή του συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος, είτε λόγω πραγματικής οικονομικής αδυναμίας τους, είτε λόγω αδικαιολόγητης δυστροπίας.  Ως αποτέλεσμα αυτού, οι εκμισθωτές – ιδιοκτήτες των μισθίων […]

1 2 3 10