Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΜΠΘ 5341/2022 (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΖΥΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ:  Δεν υφίσταται περίπτωση συντρέχοντος πταίσματος, αφού η παθούσα αποδείχθηκε ότι έκανε παρατήρηση στην 2η εναγομένη οδηγό για την μεγάλη ταχύτητα καθώς και για το γεγονός ότι μιλούσε στο τηλέφωνο κατά […]

  • O νόμος 4039/2012 (άρθρο 9) ορίζει ότι «Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο … Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς επιτρεπομένης της συνεργασίας με […]

  • ΤΡΟΧΑΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΚΟΓΟΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΟΧΛΗΣΗ – Με το ως άνω περιεχόμενο, η αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στο αρμόδιο αυτό Δικαστήριο …. και είναι νόμιμη, …, πλην του αιτήματος καταβολής τόκων από 17-09-2016, ήτοι από την επομένη του επισυμβάντος τροχαίου ατυχήματος, που πρέπει να απορριφθεί ως μη […]

  • Περισσότεροι από 700.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν τις επόμενες μέρες ειδοποιητήριο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα καλούνται εντός 15 ημερών να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, πληρώνοντας ταυτόχρονα πρόστιμο 250 ευρώ. Από την πλευρά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ελέγχουν στο εξής, κατά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων με τους […]

  • Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, μόνο οι οδηγοί των δικύκλων (μηχανάκια) που κινούνται μεταξύ των διακεκομμένων διαχωριστικών λωρίδων κυκλοφορίας ευθύνονται για πιθανό τροχαίο συμβάν και όχι τα αυτοκίνητα που κινούνται μέσα στο χώρο των λωρίδων κυκλοφορίας. Το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο το απασχόλησε υπόθεση γυναίκας οδηγού μηχανής η οποία κινήτο επί της διαχωριστικής γραμμής του δρόμου […]

  • ΥΠΟΙΚ 1002651/81/Α0012/ΠΟΛ.1054/11.2.2000 Φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που χορηγείται σε επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία λόγω τροχαίου ατυχήματος και η οποία υπολογίζεται με βάση το διαφυγόν κέρδος Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθ. 777/1999 Γνωμοδότησή του έκανε δεκτό ότι τα χρηματικά ποσά που επιδικάζονται με δικαστική […]

  • ΔΕφ ΘΕσ 1161/2014: Δεν αντίκειται στο Συντ. και την ΕΣΔΑ ο περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για χρηματική ικανοποίηση, όπως αυτός ορίσθηκε με τον ν. 4092/2012. Η ένδικη αγωγή, κατά το μέρος αυτής που στρέφεται σε βάρος του δευτέρου εναγομένου νομικού προσώπου, με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο», όσον αφορά, ειδικότερα, την αναγνώριση της εις […]

  • Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο, ο νόμος προβλέπει ότι επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ σε όλους τους ιδιοκτήτες Ι.Χ., στην περίπτωση που έχει περάσει χρονικό διάστημα περισσότερο των έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ). Ωστόσο, ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει τρεις νέες ειδικές προθεσμίες για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), προκειμένου οι […]

  • Η κρατούσα άποψη της νομολογίας δέχεται ότι επί ισόπεδου κόμβου σε σχήμα “Τ”, η προτεραιότητα ανήκει στον κινούμενο εκ δεξιών , έναντι των εξ αριστερών του κινουμένων, έστω και σε κύρια οδό οχημάτων. Οι ισόπεδες συμβολές, διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές, όταν δεν υπάρχει σήμανση, η προτεραιότητα […]

1 2