Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο της υπέρμετρης αύξησης των μηνιαίων δόσεων που προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις του Ν. 3869/2010, ευρέως γνωστού και ως Νόμου Κατσέλη, λόγω αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού. Το αρ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ορίζει ότι, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, η εξυπηρέτηση της […]

  • ΣΥΝΙΣΤΑ Η  ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ; Βάσει του νόμου 4738/2020 📌 Εισαγωγικά: Ως απόηχος της μακροχρόνιας κρίσης που ταλανίζει την χώρα μας, αλλά και σε συνδυασμό με την καραντίνα λόγω του ιού Covid-19, πλήθος οφειλετών αδυναμεί να ανταποκριθεί οικονομικά στα χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί.  Μία δυνατότητα αντιμετώπισης της καταστάσεως […]

  • Μέσα στην επόμενη διετία, στον απόηχο των επανειλημμένων lockdown καθώς και της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε επί πάροδο ετών πλήθος πολιτών, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις, πρόκειται να διενεργηθούν περίπου μισό εκατομμύριο πλειστηριασμοί, και δη ένας στους 20 πολίτες στην Ελλάδα, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του.  Οι […]

  • **Το παρόν άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει τις προβληματικές που εμπεριέχονται ειδικότερα στην έμμεση εκτέλεση και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού μας γραφείου.  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι και το τέλος του έτους 2024 αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας παραπάνω από 160.000 πλειστηριασμοί, γεγονός το οποίο αποτελεί απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2010, η οποία εξανάγκασε […]

  • Από την 21η Φεβρουαρίου 2018 κι έπειτα οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με μοναδικό μέσο μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς καταργήθηκε ο φυσικός πλειστηριασμός με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 59), διαδικασία η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Φαινομενικά παρουσιάζεται ως μία πιο απλοποιημένη διαδικασία, παρέχοντας την ευκαιρία στους πραγματικά ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτήν […]

  • Κατόπιν αιτήσεως εντολέως μας για ρύθμιση των συνολικών οφειλών της, ύψους 158.724,95 ευρώ, προς τραπεζικά ιδρύματα, με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, εκδόθηκε, στις 29-11-2021, η υπ’ αριθμόν 2530/2021 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που διέταξε τη διάσωση της πρώτης  κατοικίας της αιτούσας και την ρύθμιση των οφειλών της προς τα τραπεζικά […]

  • Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, αφού έκρινε παραδεκτή τη σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής λόγων τόσο κατά του κύρους της επίδικης διαταγής πληρωμής όσο και της επιταγής προς εκτέλεση της επισπευδόμενης επί τη βάσει της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής αναγκαστικής εκτέλεσης, έκανε δεκτή την ένσταση των ανακοπτόντων περί ακυρωσίας της σύμβασης εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η […]

  • ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠ 59/2021 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πρώτη επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς δανειολήπτη. Καταφάσκεται ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας, ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το αρ. 560 ΚΠολΔ (ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου). Επιπροσθέτως, η […]

  • Άρθρο 83.- Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α’207) 1. Η παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία του […]

  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 31-07-2020.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ: ΠΝΠ_1-5-2020

1 2 3 4