Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Προϋποθέσεις : α) Μεταβολή των πραγματικών περιστατικών στα οποία κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στήριξαν τα μέρη την αμφοτεροβαρή σύμβαση, β) Η μεταβολή να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της σύμβασης και να οφείλεται σε έκτακτους λόγους και γ) Η καταβολή να καθίσταται, σε σχέση με την αντιπαροχή, υπέρμετρα επαχθής. Ρωτήστε μας […]

  • Με την υπ’ αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ακυρώθηκε η μεταβίβαση των τελευταίων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ.

  • Η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 6/2015 απόφασή της, έκρινε συνταγματικό τον Ν. 3842/2010 που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), καθώς δεν θεσπίζεται αμάχητα ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια να αμφισβητήσουν το ύψος της […]

1 52 53 54