Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Την μείωση των προστίμων για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με χαιρετισμό του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, που αναγνώστηκε στο Διεθνές Τεχνικό Συνέδριο «Current Advances in Road Infrastructure Safety Equipment», το οποίο πραγματοποιείται έως και την Παρασκευή στην Αθήνα.

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ (Ν. ΠΕΛΛΑΣ) ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στην ανωτέρω περιοχή λήγει στις 02-03-2015 για τους κάτοικους εσωτερικού και στις 01-06-2015 για τους κάτοικους εξωτερικού και το Δημόσιο. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι τα ακόλουθα: Εκτός από […]

  • Με την υπ’ αριθ. 810/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, παρέχεται η δυνατότητα στην δανειολήπτρια, στην περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ μέρους των Πιστωτριών Τραπεζών ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος ή ο εκκαθαριστής ή ο οποιοσδήποτε νόμιμος εκπρόσωπος ή υπάλληλος αυτών, για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται προσωρινώς ή αρνηθεί την εκ μέρους της καταβολή των πάσης φύσεως […]

  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 185/2014 απόφασής της έκρινε ότι σύστημα του “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”, το οποίο συγκέντρωνε στοιχεία νομικών προσώπων, λειτουργούσε παράνομα και μάλιστα χωρίς άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επιβάλλοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ.

  • Προϋποθέσεις : α) Μεταβολή των πραγματικών περιστατικών στα οποία κυρίως ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών στήριξαν τα μέρη την αμφοτεροβαρή σύμβαση, β) Η μεταβολή να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της σύμβασης και να οφείλεται σε έκτακτους λόγους και γ) Η καταβολή να καθίσταται, σε σχέση με την αντιπαροχή, υπέρμετρα επαχθής. Ρωτήστε μας […]

  • Με την υπ’ αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ακυρώθηκε η μεταβίβαση των τελευταίων μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ.

  • Η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την υπ’ αριθ. 6/2015 απόφασή της, έκρινε συνταγματικό τον Ν. 3842/2010 που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), καθώς δεν θεσπίζεται αμάχητα ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια να αμφισβητήσουν το ύψος της […]

1 51 52 53