Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Παρατείνεται ως και τις 10 Απριλίου η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων. Επισυνάπτεται το κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:α) των […]

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έννοια: Οι εξελίξεις στις επιστήμες της ιατρικής, της βιολογίας και της τεχνολογίας, οδήγησαν στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου ικανοποίησης του δικαιώματος αναπαραγωγής, άλλως δικαίωμα απόκτησης τέκνου, εκτός από τη σεξουαλική επαφή και από το θεσμό της υιοθεσίας, που αφορά άτομα ή ζεύγη τα οποία αδυνατούσαν μέχρι πρότινος να […]

  • Απόφαση 1016 / 2019    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1016/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: …. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Μαρτίου 2019, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Του αναιρεσείοντος: Π. Τ. του Ν., κατοίκου …,. Της αναιρεσιβλήτου: Μ. […]

  • ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ – ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ   Εισαγωγικά, διάταξη 1393 ΑΚ: Με τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η οποία συχνά συνοδεύεται και από τη διακοπή της συνοίκησης των συζύγων, ανακύπτει το ζήτημα της ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης, δηλαδή της κατοικία εκείνης που στέγαζε, ως τότε, τους συζύγους και, αν υπήρχαν τα τέκνα τους. Το […]

  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   Έννοια: Ως δικαστική συμπαράσταση νοείται η στέρηση ή ο περιορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας ενήλικων προσώπων κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης. Προκειμένου ένα πρόσωπο να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, θα πρέπει να συντρέχουν οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο νόμο λόγοι, συνεπεία των οποίων το πρόσωπο αυτό αδυνατεί να φροντίζει μόνο του για […]

  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ : ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ———————————— Τεκμήριο πατρότητας: Στα άρθρα 1465 ΑΚ και 8 του Ν. 3719/2008 καθιερώνεται τεκμήριο, σύμφωνα με το οποίο το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την […]

  • ΕφΑθ 4621/2019 Ακυρη ιδιόγραφη διαθήκη – Χρονολογία με σφραγιδάκι ΚΕΠ -. Περίληψη: Η έφεση του διαδίκου, που δικάσθηκε ερήμην, επιφέρει, χωρίς έρευνα των λόγων της, την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και την αναδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο. Η ιδιόγραφη διαθήκη, για να είναι έγκυρη, πρέπει να γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, να […]

  • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Έννοια: Η διαιρεμένη ιδιοκτησία αποτελεί ιδιόμορφη μορφή κυριότητας επί ακινήτου, απαρτιζόμενη απαραιτήτως από την αποκλειστική κυριότητα σε όροφο, διαμέρισμα ή οικοδόμημα του κοινού οικοπέδου και την αναγκαστική συγκυριότητα στο παραπάνω οικόπεδο και τα κοινά μέρη και πράγματα. Ειδικότερα, πρόκειται για την ιδιοκτησία επί κοινού οικοπέδου με οικοδομή, στης οποίας τα διαμερίσματα, […]

  • ΜονΠρΚατερίνης 574/2019  Εκούσια δικαιοδοσία. Αφαίρεση μέρους της άσκησης της γονικής μέριμνας (επιμέλεια) ανηλίκων τέκνων από τον πατέρα λόγω ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους και ανάθεση της επιμέλειας στη μητέρα. Διάκριση αφαίρεσης άσκησης γονικής μέριμνας από την αυτοδίκαιη παύση της γονικής μέριμνας.  Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510 παρ. 1 και 1532 Α.Κ. συνάγεται […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΕφΘεσ 785/2019 Αφανής εταιρεία: πρόκειται για προσωπική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρική περιουσία, με απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω· ο αφανής εταίρος δεν καθίσταται συγκοινωνός των δικαιωμάτων ή συνοφειλέτης των υποχρεώσεων αλλά συμμετέχει μόνο στην κατανομή των κερδοζημιών· σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-50 ΕμπΝ, όπως ίσχυαν πριν […]

1 3 4 5 6 7 45