Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Ύστερα από πολύωρες διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών οι οποίες διήρκησαν μέχρι πριν από τα μεσάνυχτα –και αφού χρειάστηκαν παρεμβάσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο- ελληνική κυβέρνηση και θεσμοί κατέληξαν σε συμβιβασμό για το θέμα της πρώτης κατοικίας. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και μετά τη σημερινή ημέρα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο […]

  • Mε νέα κοινή υπουργική απόφαση διατηρείται το καθεστώς αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων που είχε αποφασιστεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/11.4.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με τις ακόλουθες αλλαγές: α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Διοικητικά Δικαστήρια επιτρέπεται από 6.5.2020 η εκδίκαση των υποθέσεων για τις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα […]

  • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4684/2020 με τον οποίο κυρώνεται η από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) Στο άρθρο 18 ορίζεται ο περιορισμός των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2019-2020, ως εξής:  «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 […]

  • Ξεκινάει από αύριο η λειτουργία της ηλεκτρονικής παραλαβής πιστοποιητικού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρει: Ορίζουμε: 1) Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 και ώρα 09.00′ έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και […]

  • Τo Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), με αφορμή την πανδημία Covid-19, δημοσίευσε στις 25 Μαρτίου 2020 τις νέες Ρήτρες Ανωτέρας Βίας και Ρήτρες περί Απρόβλεπτης Μεταβολής των Συνθηκών  (ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020 – March 2020), που επικαιροποιούν την έκδοση του 2003, προσφέροντας μια απλούστερη παρουσίαση και διευρυμένες επιλογές που καλύπτουν τις διάφορες εκτεταμένες ανάγκες των εταιρειών. Οι εμπορικές συμβάσεις περιλαμβάνουν […]

  • ΑΠ 278/2019 (Πολ.) Περίληψη: Παράλειψη μεριδούχου συντρέχει και στην περίπτωση που ο διαθέτης γνώριζε μεν την ύπαρξη του αναγκαίου κληρονόμου του ως φυσικού προσώπου, αγνοούσε όμως την ιδιότητά του ως μεριδούχου, λόγω πλάνης ως προς το δίκαιο. Η ακύρωση της διαθήκης αποκλείεται, εφόσον αποδειχθεί ότι ο διαθέτης θα προέβαινε στη σύνταξή της μολονότι γνώριζε την […]

  • Απόφαση 105 / 2019    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 105/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A2′ Πολιτικό Τμήμα …. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 6 και 8 του ν. 2251/1994 και 181, 200 και 371 του ΑΚ: “6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων […]

  • ΕιρΑθ 142/2020  Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Ομόρρυθμος εταίρος -. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μόνη η συμμετοχή κάποιου ως ομόρρυθμου εταίρου σε Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία δεν αρκεί, άνευ άλλου τινός, για να προσδώσει στο μέλος εμπορική ιδιότητα, εφόσον η εταιρεία, μολονότι εμπορική, δεν ασκούσε πράγματι εμπορική δραστηριότητα. Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων για ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταγματικότητα […]

  • Π.Ν.Π.της 30-3-2020: Τρίμηνη αναστολή προθεσμιών καταβολής δόσεων για 1η κατοικία, εξωδικαστικό μηχανισμό και νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Με το άρθρο πέμπτο της ΠΝΠ της 30-3-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020, αναστέλλονται για 3 μήνες οι εξής προθεσμίες: – όσες αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών […]

  • Έννοια και πεδίο εφαρμογής: Η δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων είναι η διοίκηση ξένης περιουσίας από τρίτο πρόσωπο – επιμελητή, που διορίζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, όταν ο κύριος της υπόθεσης, ενήλικος εν ζωή με δικαιοπρακτική ικανότητα, έχει περιουσία, που έχει ανάγκη από επιμέλεια, αλλά αδυνατεί να επιληφθεί ο ίδιος, είτε γιατί απουσιάζει για οποιονδήποτε […]

1 2 3 4 5 6 45