Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΖΩΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ:  Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ευθύνη κατόχου ζώου Αξίωση αποζημίωσης Περιορισμός – απαλλαγή από την ευθύνη λόγω συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος  (i) Ορισμός κατοικίδιου ζώου και κατόχου ζώου  Ως κατοικίδια ζώα νοούνται εκείνα που ζουν, αναπτύσσονται, τρέφονται ή αναπαράγονται υπό την στέγη του ανθρώπου και με τις φροντίδες […]

  • ΕφΠειρ 5/2021 – Πλήρες κείμενο Προσβολή προσωπικότητας· προσβολή μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως η εξύβριση, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση· για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο, με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλον γεγονότος, που θα μπορούσε να βλάψει την τιμή ή […]

  • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΝΟΜΗΣ  (Ι) Διατάραξη κυριότητας – νομής (ΙΙ) Έννομη Προστασία (ΙΙΙ) Νομολογία  (ΙV) Προσβολή προσωπικότητας ————————————— (I) Διατάραξη κυριότητας – νομής Οι απόλυτες εξουσίες που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας ορίζονται στο άρθρο 1000 του Αστικού Κώδικα ως εξής: «Ο κύριος του πράγματος μπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόμο ή σε […]

  • ΜΠρΑθ 1057/2019 Νομικές Διατάξεις: άρθρα 147 παρ. 2, 933, 940Α ΚΠολΔ Αναγκαστική εκτέλεση· ανακοπή κατά της κατάσχεσης· ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης· για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου. Με την υπό κρίση ανακοπή και για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται σ’ […]

  • Δικαίωμα γονέα (εν προκειμένω πατέρα) να λαμβάνει αντίγραφα των συντασσομένων εκθέσεων κοινωνικής έρευνας (αφού αυτές αφορούν τα τέκνα του, τον ίδιον και τον άλλο γονέα) Με εγκύκλιό της η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέχει ενημέρωση προς τις Εισαγγελίες της χώρας σχετικά με την υπόθεση Φουρκιώτης κατά Ελλάδας, η οποία οδήγησε σε καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό […]

  • Άρθρο 83.- Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α’207) 1. Η παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την ημερομηνία του […]

  • Κούριερ: Τα δικαιώματα των καταναλωτών Με αφορμή την εορταστική περίοδο που ακολουθεί, και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, η ΕΕΤΤ απευθύνει χρήσιμες συμβουλές στους καταναλωτές-χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφιστά την προσοχή στα ακόλουθα: Κόστος αποστολής: Ελέγξτε εάν το κόστος αποστολής είναι ενιαίο ή διαφοροποιείται ανά περιοχή και […]

  • ΣτΕ 2387/2020 Τμ.Δ΄: Σύμφωνος με το Σύνταγμα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για νήπια που φοιτούν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Η μέριμνα για την δημόσια υγεία αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους, στο πλαίσιο της οποίας η Πολιτεία οφείλει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, οι […]

  • ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ) ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ; ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ι) Κατάσχεση:  Ορισμός – Διαδικασία ΙΙ) Ακατάσχετα κινητά  ΙΙΙ) Ακατάσχετα ακίνητα ΙV) Ακατάσχετες απαιτήσεις V) Συνέπειες κατάσχεσης πράγματος ανεπίδεκτου κατάσχεσης – Προστασία οφειλέτη —————– Ι) Κατάσχεση : Ορισμός- Διαδικασία Αναγκαστική εκτέλεση είναι ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών, βάσει των οποίων […]

  • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα σε περίπτωση γάμου/ συμφώνου συμβίωσης/ ελεύθερης ένωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  Ι) Περιουσιακή κατάσταση των συζύγων/ συμβίων με σύμφωνο συμβίωσης μετά τη σύναψη του γάμου/ την κατάρτιση του συμφώνου ΙΙ)Ορισμός αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα – Δικαιολογητικός λόγος θέσπισης του θεσμού ΙΙ) Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή       […]

1 2 3 4 5 48