Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Απόφαση 96 / 2017    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη:  Το άρθρο 1521 ΑΚ για τον αποκλεισμό των γονέων από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου εφαρμόζεται όχι όταν ο διαθέτης είναι τρίτο πρόσωπο, αλλά και όταν αυτός είναι ο ένας από τους γονείς. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν ο γονέας είναι διαθέτης, τότε ο άλλος γονέας […]

  • Εγκύκλιο (4/2019) με θέμα «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου» εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: «Επισημαίνονται κατωτέρω ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421 έως 424 του ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με τον Ν. 4335/2015. Α) Ως προς την λήψη ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον αναρμοδίου κατά […]

  • Ενα βήμα ακόμη πιο μακριά από την ορθή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου: Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται και φέτος ποιες είναι οι υπόχρεες επιχειρήσεις που θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος καπνιζόντων. «Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία […]

  • AΠ 1240/2017 (ποιν.)  Περίληψη: Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου επέρχεται και όταν, επί καταδίκης για υπεξαίρεση, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο καταδικάζει τον εκκαλούντα για ποσό υπεξαίρεσης μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο είχε καταδικασθεί πρωτοδίκως, έστω και αν επιβάλλει μικρότερη ποινή, πολύ δε περισσότερο όταν με την προσθήκη του επιπλέον ποσού μεταβάλλεται και ο ποινικός χαρακτήρας […]

  • Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. οικ. 4241/127 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας / ΦΕΚ 173 Β/30-1-2019 Σύμφωνα με την οποία: “Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167 …… κ.τ.λ. αποφασίζουμε: Τον καθορισμό, […]

  • Απόφαση 855 / 2018    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη: Λόγοι ακυρότητας της ιδιόγραφης διαθήκης. Μόνη η υποστήριξη από τρίτον του χεριού του διαθέτη, έτσι ώστε να μπορεί αυτός να γράφει πιο άνετα, δεν συνιστά παρέμβαση που επηρεάζει το κύρος της διαθήκης. Αντιθέτως, είναι άκυρη η διαθήκη όταν ο τρίτος κατευθύνει κατά τέτοιο τρόπο το χέρι του διαθέτη, ώστε η […]

  • Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 1233/2017 (πολ.):  Περίληψη: Τεχνητή Γονιμοποίηση- Αγωγή Προσβολής Πατρότητας: Η συγκατάθεση του άρθρου 1471 § 2 περ. 2 ΑΚ, που συνιστά λόγο αποκλεισμού προσβολής της πατρότητας, μπορεί να δοθεί γραπτά ή προφορικά, ακόμη και σιωπηρά, συναγόμενη από τις περιστάσεις, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο σύζυγος, παρά την έλλειψη έγγραφης συναίνεσης […]

  • Δικαστική ήττα για τράπεζες που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) επιχειρώντας να προσβάλουν τη νομοθεσία για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ απέρριψε, με ομόφωνη απόφασή του στις 20.12.2018, τις αιτήσεις πέντε τραπεζών από την Ουγγαρία στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας (αίτηση αριθ. 22853/15 κ.α.) οι οποίες […]

  • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: 1345/2018 ΜΠΡ ΚΕΡΚΥΡ (ΕΙΔΙΚΗ)  Σύμβαση μεσιτείας. Αξίωση μεσιτικής αμοιβής. Υπόδειξη ευκαιρίας. Τι περιλαμβάνει η μεσολάβηση. Αβάσιμη η αγωγή. Κατά το χρόνο υπόδειξης δεν ήταν δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου λόγω αυθαιρέτων κτισμάτων. Από τη παροχή της εντολής έως την κατάρτιση της σύμβασης μεσολάβησε διάστημα δύο περίπου ετών κατά το οποίο δεν αποδεικνύεται μεσιτική δραστηριότητα […]

  • Εχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα του Νομου Χαλκιδικής Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 14/01/2019 Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 15/04/2019 Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 15/07/2019 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (δήλωση του Νόμου 2308/95) απαιτείται η κατάθεση […]

1 2 3 4 5 39