Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Η διατάραξη της κοινής ησυχίας μετά το νέο Ποινικό Κώδικα Ο νέος Ποινικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2019. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε, είναι η κατάργηση των πταισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 468 Π.Κ. καταργούνται όλα τα πταίσματα, ενώ από τα πταίσματα που ήδη υπάρχουν, όσα δεν είναι σοβαρά […]

  • Μπορεί έγκυρα να συμφωνηθεί ότι η επικαρπία επί ακινήτου, που κατ’ αρχήν συμφωνήθηκε εφ’ όρου ζωής του επικαρπωτή, δεν θα αποσβεσθεί με τον θάνατο του τελευταίου, αλλά ότι θα μεταβιβασθεί στη συνέχεια σε τρίτο πρόσωπο. Η συμφωνία για σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μπορεί να καταρτισθεί και υπέρ τρίτου, οπότε ο τρίτος θα αποκτήσει το δικαίωμα […]

  • Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019 – Αριθμ.Πρωτ: Οικ. 36542/1007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχυδρομικός Κώδικας: 105 59 Τηλέφωνο: 213 15 16 385, 485 Ηλ. Ταχυδρομείο: dpantazidou@ypakp.gr, gbakas@ypakp.gr Πληροφορίες: Δ. […]

  • Με την υπ’ αριθ. 664/2019 απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διέταξε να καθαιρεθούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας από δώμα πολυκατοικίας , επιδικάζοντας χρηματική αποζημίωση σε ενοίκους της πολυκατοικίας, λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστησαν από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών. Μεταξύ άλλων, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του ορατού κινδύνου […]

  • Με την υπ’ αριθ. 732/2019 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε σε υπόθεση σχετικά με την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος Δημοσίου για την επιβολή φόρου και κοινοποίηση φύλλου ελέγχου ότι: -Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως εντός της κατ’ άρθρον 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει […]

  • Το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 παρέχει την δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ύψους τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να […]

  • Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.  Ξεκινώντας, θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια της επαγγελματικής μίσθωσης από αυτήν της, περισσότερο κοινής, δηλαδή της αστικής. Ως επαγγελματική μίσθωση νοείται η παραχώρηση της χρήσης ενός ακινήτου από τον κύριο αυτού σε τρίτον –τον μισθωτή, με σκοπό ο τελευταίος να εξασκήσει σε αυτό τις, προβλεπόμενες εκ του νόμου και […]

  • Η έννοια της μίσθωσης Η έννοια της μίσθωσης διατυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, κατά έμμεσο τρόπο, με τον καθορισμό των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών. Έτσι, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (ο εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλον συμβαλλόμενο (τον μισθωτή) τη χρήση ορισμένου πράγματος (κινητού […]

  • ΜονΠρΘεσ 13367/2017 Διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. Η αγωγή πρέπει να στρέφεται κατά εκείνου που αναγράφεται ως δικαιούχος στο κτηματολογικό φύλλο, των καθολικών ή και των ειδικών διαδόχων του. Πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία ως περίπτωση υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης. Ενάγων μπορεί να είναι εκείνος του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα από την ανακριβή εγγραφή. Στο δικόγραφο πρέπει να […]

  • ΜονΠρΘεσ 17595/2017 Σύμβαση έργου: αν και πρόκειται για παροδική και όχι διαρκή σύμβαση, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στις γνήσιες διαρκείς συμβάσεις· η άσκηση του δικαιώματος της νόμιμης υπαναχώρησης της ΑΚ 686 δεν προϋποθέτει υπερημερία του εργολάβου και συνεπάγεται την αναδρομική κατάργηση της σύμβασης και την απόδοση σ΄ αυτόν της αξίας της εργασίας και των […]

1 2 3 4 40