Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Με την υπ’ αριθ. 732/2019 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε σε υπόθεση σχετικά με την πενταετή παραγραφή του δικαιώματος Δημοσίου για την επιβολή φόρου και κοινοποίηση φύλλου ελέγχου ότι: -Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεως εντός της κατ’ άρθρον 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 προθεσμίας πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει […]

  • Το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 παρέχει την δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών να λάβουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον πραγματοποιήσουν επένδυση σε ακίνητη περιουσία, ύψους τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να […]

  • Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.  Ξεκινώντας, θα πρέπει να διακρίνουμε την έννοια της επαγγελματικής μίσθωσης από αυτήν της, περισσότερο κοινής, δηλαδή της αστικής. Ως επαγγελματική μίσθωση νοείται η παραχώρηση της χρήσης ενός ακινήτου από τον κύριο αυτού σε τρίτον –τον μισθωτή, με σκοπό ο τελευταίος να εξασκήσει σε αυτό τις, προβλεπόμενες εκ του νόμου και […]

  • Η έννοια της μίσθωσης Η έννοια της μίσθωσης διατυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, κατά έμμεσο τρόπο, με τον καθορισμό των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών. Έτσι, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (ο εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον άλλον συμβαλλόμενο (τον μισθωτή) τη χρήση ορισμένου πράγματος (κινητού […]

  • ΜονΠρΘεσ 13367/2017 Διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. Η αγωγή πρέπει να στρέφεται κατά εκείνου που αναγράφεται ως δικαιούχος στο κτηματολογικό φύλλο, των καθολικών ή και των ειδικών διαδόχων του. Πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία ως περίπτωση υποχρεωτικής κοινής νομιμοποίησης. Ενάγων μπορεί να είναι εκείνος του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα από την ανακριβή εγγραφή. Στο δικόγραφο πρέπει να […]

  • ΜονΠρΘεσ 17595/2017 Σύμβαση έργου: αν και πρόκειται για παροδική και όχι διαρκή σύμβαση, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στις γνήσιες διαρκείς συμβάσεις· η άσκηση του δικαιώματος της νόμιμης υπαναχώρησης της ΑΚ 686 δεν προϋποθέτει υπερημερία του εργολάβου και συνεπάγεται την αναδρομική κατάργηση της σύμβασης και την απόδοση σ΄ αυτόν της αξίας της εργασίας και των […]

  • Άνοιξε την Τετάρτη 22 Μαΐου η πλατφόρμα στον ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση των οφειλών σε έως 120 δόσεις. Σύμφωνα με παραδείγματα που δόθηκαν, «οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική οφειλή 64.800 ευρώ, μετά τη ρύθμιση, με κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85% και επανυπολογισμό της βασικής οφειλής, θα οφείλει 18.041 ευρώ, δηλαδή, θα έχει μια μείωση της τάξης […]

  • Ν. 4605/2019: ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Α. ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ, ΚΛΠ) ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.  Β. ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.  Γ. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν […]

  • Π.Π.Άμφισσας 1/2019 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΥΛΗΣ / ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ / ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 281 Α.Κ. – Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 § 2, 961, 962, 1113 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση αποκλειστικής  χρήσης του κοινού πράγματος από έναν από τους κοινωνούς, δικαιούνται […]

  • ΜπρΑθ 7826/2018 – Τα sms ως αποδεικτικά μέσα […5. Οι διατάξεις των άρθρων 19 §§ 1 και 3 του Συντάγματος ορίζουν τα εξής: «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το […]

1 2 3 4 40