Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • ΜΕφΘεσ 18/2020 (τακτική διαδικασία) Νομικές διατάξεις: άρθρα 1002, 117 ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5, 13 ν. 3741/1929, 54 ΕισΝΑΚ .. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 117 του ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», […]

  • Μον.Εφετ.Πειρ. 86/2021 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΒΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ- ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ […]

  • (ΑΡΜ 2021/629) Τακτική Διαδικασία-Επίδοση στην αλλοδαπή: όταν ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό η επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, να γίνει σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της.  Για αλλοδαπούς διαδίκους που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εφαρμογή έχει ο Κανονισμός 1393/2007, δυνάμει των […]

  • Στις 21 Μαΐου ψηφίσθηκε ο N. 4800/2021, ίσως ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους νόμους των τελευταίων ετών, ο οποίος επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο και, ειδικότερα, στους κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Η κυριότερη καινοτομία του νέου νομοθετήματος είναι η εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας στην ελληνική έννομη τάξη. […]

  • ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΔΟΛΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠ 59/2021 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Πρώτη επί αιτήσεως αναιρέσεως από πλευράς δανειολήπτη. Καταφάσκεται ότι η αποδοχή εκ μέρους του Δικαστηρίου ουσίας, ένστασης δόλου που προτείνεται αορίστως, οδηγεί στην αναιρετική πλημμέλεια του αριθμού 1 από το αρ. 560 ΚΠολΔ (ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου). Επιπροσθέτως, η […]

  • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Η κληρονομική αναξιότητα αποτελεί έναν θεσμό του κληρονομικού δικαίου, με τον οποίο μπορεί, όποιος έχει έννομο συμφέρον, να αιτηθεί τη στέρηση του κληρονομικού μεριδίου κάποιου κληρονόμου, για το λόγο ότι τέλεσε κάποια ιδιαιτέρως προσβλητική ενέργεια προς το πρόσωπο του κληρονομουμένου ή προς συγγενικά του πρόσωπα.  Ο θεσμός αυτός έχει […]

  • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΜΠρΘεσ 2580/2020 Διαζύγιο: ο ισχυρισμός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια· οι σύζυγοι μπορεί να βρίσκονται σε διάσταση ακόμη και αν εξακολουθούν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον έχουν αποξενωθεί φυσικά και ψυχικά· η δήλωση του εναγομένου ότι δεν επιθυμεί τη λύση […]

  • ΜΠρΘεσ 4620/2020 Συμβολαιογραφική λύση του γάμου. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πέραν της έγγραφης συμφωνίας για τη λύση του γάμου, απαιτείται και η προσκομιδή έγγραφης συμφωνίας για την επιμέλεια, την επικοινωνία και διατροφή των τέκνων, η οποία επικυρώνεται από τον συμβολαιογράφο και ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη. Παρά την εν λόγω συμφωνία για τα τέκνα, […]

  • Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟΥ: (Ι) Περιεχόμενο εγγυητικής ευθύνης (ΙΙ) Άμυνα εγγυητή– Ενστάσεις εγγυητή κατά του δανειστή (1) Ακυρότητα λόγω καταχρηστικότητας (2) Ακυρότητα λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη (3) Ανατροπή δικαιοπρακτικού θεμελίου (4) Ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης για την οποία παρασχέθηκε εγγύηση (5) Ένσταση δίζησης (6) Ακυρωσία λόγω πλάνης ή […]

  • Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αγωγή πατέρα κατά της πρώην συζύγου του για προσβολή προσωπικότητας, υποχρεώνοντάς τη να «επιτρέπει ανεμπόδιστα αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του ενάγοντος με τον ανήλικο υιό τους», σύμφωνα με το διατακτικό σχετικής απόφασης που καθόριζε τους όρους της. Όπως αναφέρεται στην απόφαση «…η καλή διάθεση και […]

1 2 3 4 48