Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Μέσα στην επόμενη διετία, στον απόηχο των επανειλημμένων lockdown καθώς και της οικονομικής κρίσης που ταλάνιζε επί πάροδο ετών πλήθος πολιτών, με αποτέλεσμα να μην δύνανται να είναι συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις, πρόκειται να διενεργηθούν περίπου μισό εκατομμύριο πλειστηριασμοί, και δη ένας στους 20 πολίτες στην Ελλάδα, κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του.  Οι […]

  • (Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Αξίωση διατροφής. Εφόσον υφίσταται παράπτωμα του του ενάγοντος συζύγου, που συνιστά λόγο διαζυγίου, αναγόμενο σε υπαιτιότητα αυτού, περιορίζεται η έκταση της διατροφής στα απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή του. Στη σχετική ένσταση του εναγόμενου πρέπει προσδιορίζεται το ποσού της οφειλόμενης ελαττωμένης διατροφής. Δικαστική πληρεξουσιότητα χορηγηθείσα με δήλωση του διαδίκου […]

  • Σημείωση Α.Ν.Α.Λ. , ΑΡΜ 2022,1583. Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Μεσιτεία: η σύμβαση μεσιτείας καταρτίζεται εγγράφως και η αμοιβή είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη· εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε μεσίτη υποχρεούται να την καταβάλει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια της μεσολάβησης ή της υπόδειξης του μεσίτη· η μεσολάβηση περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη […]

  • ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  Ο ΝΟΜΟΣ 5007/2022 (ΦΕΚ ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022) ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ 23-12-2022, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ ΠΛΑΦΟΝ 3% ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022. ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΡΘΡΟ: Άρθρο 96 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και […]

  • **Το παρόν άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει τις προβληματικές που εμπεριέχονται ειδικότερα στην έμμεση εκτέλεση και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δικηγορικού μας γραφείου.  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι και το τέλος του έτους 2024 αναμένεται να έχουν πραγματοποιηθεί στην χώρα μας παραπάνω από 160.000 πλειστηριασμοί, γεγονός το οποίο αποτελεί απόρροια της οικονομικής κρίσης του 2010, η οποία εξανάγκασε […]

  • Πολίτης ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου προκειμένου να γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας που κατέθεσε προτού αποποιηθούν οι κληρονόμοι της προηγούμενης κληρονομικής τάξης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναφοράς, ο Συνήγορος επικοινώνησε τόσο με τη μια εκ των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. όσο και με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου και […]

  • Αποκλίσεις από τον κανόνα της συνεπιμέλειας – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον ένα γονέα Από το 2021 και ειδικότερα από την έναρξη ισχύος του Ν. 4800/2021, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα, ορίζεται ως κανόνας η συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων από τους δύο γονείς του. Από τον κανόνα αυτό μπορεί να αποκλίνει το δικαστήριο μόνο […]

  • Από την 21η Φεβρουαρίου 2018 κι έπειτα οι πλειστηριασμοί διενεργούνται με μοναδικό μέσο μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς καταργήθηκε ο φυσικός πλειστηριασμός με τον νόμο 4472/2017 (άρθρο 59), διαδικασία η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προϋπάρχουσα. Φαινομενικά παρουσιάζεται ως μία πιο απλοποιημένη διαδικασία, παρέχοντας την ευκαιρία στους πραγματικά ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτήν […]

  • ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΜονΠρΠατρών 19/2021 Αίτηση ανάκλησης/μεταρρύθμισης απόφασης για την αφαίρεση γονικής μέριμνας ανηλίκου. Για το βάσιμο της αίτησης απαιτείται να μεσολάβησαν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβολή των συνθηκών μετά την έκδοση της αρχικής απόφασης. Παράλληλη εφαρμογή των άρθρων 1536 ΑΚ και 758 ΚΠολΔ. Ι. …Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 758 παρ. 1 ΚΠολΔ «αποφάσεις […]

  • ΜΕφΘεσ 454/2022 Προσβολή προσωπικότητας γονέα με την προσβολή του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο κατόπιν μετοίκησης της μητέρας στο εξωτερικό – Έλλειψη συντρέχοντος πταίσματος εκ της άρνησης του πατέρα επικοινωνίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Απόφαση ΑΡΙΘΜΟΣ: 454/2022 TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Μαρία Τσιρωνίδου, Εφέτη, που ορίστηκε από […]

1 2 3 52