Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


 • images

  Ο καταχρηστικός χαρακτήρας μη σαφούς συμβατικής ρήτρας, βάσει της οποίας ο δανειολήπτης φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και η οποία δεν απηχεί νομοθετικές διατάξεις, μπορεί να υπαχθεί σε δικαστικό έλεγχο. Τον Φεβρουάριο 2008, η Teréz Ilyés και ο Emil Kiss συνήψαν με ουγγρική τράπεζα πιστωτική σύμβαση για τη χορήγηση δανείου συνομολογηθέντος σε ελβετικά φράγκα (CHF). Η […]

 • known

  Με την απόφαση 172/2018 το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου επιδίκασε αποζημίωση ύψους 3.000 ευρώ ως αποζημίωση σε συνδρομητή για παραβίαση της νομοθεσίας περί τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς απευθείας προώθησης υπηρεσιών για διαφημιστικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησαν κλήσεις προς τον τηλεφωνικό αριθμό του ενάγοντος, προκειμένου να του προωθήσουν τις […]

 • images

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ – έννοια και κατηγορίες: Κληρονομική διαδοχή, με την ευρύτερη έννοια, ονομάζεται ο κύκλος των νομικών συνεπειών που επέρχονται με το θάνατο ενός φυσικού προσώπου. Κατά τον Αστικό Κώδικα, η κληρονομική διαδοχή είναι δυνατόν να έχει δύο μορφές, και συγκεκριμένα: α) Kληρονομική εξ αδιαθέτου διαδοχή και β) Kληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης. Στην πρώτη, υπό […]

 • known

  Με την υπ’ αριθ. 135/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων νομής), ο αιτών ζήτησε από το Δικαστήριο να προστατεύσει ζώο συντροφιάς, το οποίο κατοικούσε σχεδόν επί μονίμου βάσεως σε ένα στενόχωρο μπαλκόνι γεμάτο αντικείμενα και απορρίμματα. Το ατυχές ζώο διαμαρτυρόταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια μέσω ηχητικών ρύπων (φωνασκιών, γαυγισμάτων, κλαμάτων), η έλλειψη φροντίδας εξέπεμπε […]

 • images

  Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη νομιμότητα των προϋποθέσεων ελληνικής καταγωγής και ανώτατου ηλικιακού ορίου των υποψηφίων που τέθηκαν σε προκήρυξη διαγωνισµού για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων. Σύμφωνα με το ΝΣΚ (ΣΤ’ Τμήμα), δεν […]

 • images

  Προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας τέκνου. Μεταξύ των νομιμοποιουμένων προσώπων δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναγνωρίσας εκουσίως ανήλικο τέκνο. Δυνατότητα άσκησης εκ μέρους της αναγνωριστικής αγωγής βάσει του 174 ΑΚ, και θεμελίωση της ακυρότητας στο 281 ΑΚ, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1Σ και 178 ΑΚ, αν δεν προέβη στη δήλωση εκούσιας αναγνώρισης, ενώ, αν προέβη, τότε […]

 • known

  Νομολογία: ΜονΠρΘεσ 45/2016 Έγγαμη συμβίωση . Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης υπάρχει όταν η σχέση μεταξύ των συζύγων έχει κλονισθεί ανεπανόρθωτα, ακόμη και όταν οι σύζυγοι συμβιώνουν τυπικά σε διαφορετικούς χώρους της ίδιας κατοικίας. Γονική μέριμνα. Αν διακοπεί η έγγαμη συμβίωση των συζύγων, προκύπτει η ανάγκη να ρυθμιστεί η επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους· το δικαστήριο […]

 • known

  Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 3090/2018 οριστική του απόφαση, διέταξε την διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 104.392,40 ευρώ για άνεργη δανειολήπτρια, με την υποχρέωση καταβολής μόνο του ποσού των 100 ευρώ για υπολειπόμενο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης παραστάθηκε και κατέθεσε προτάσεις η κ. Ειρήνη Καψάλη, δικηγόρος […]

 • known

  Άρειος Πάγος, αρ. απόφασης 1439/2017 (πολ.):  Ανάκληση δωρεάς εν ζωή από σύζυγο λόγω αχαριστίας. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Τα αναφερόμενα στην δήλωση ανάκλησης δωρεάς, με γενικό και αόριστο τρόπο, δεν στοιχειοθετούν λόγο ανάκλησης δωρεάς κατ’ άρθρο 505 του ΑΚ, αναγόμενο σε βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου-εναγομένου εξαιτίας του οποίου φάνηκε αυτός αχάριστος […]

 • 6

  Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) κατέθεσε αναφορά στην ΑΠΔΠΧ  για το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών επί των απολυτηρίων και λοιπών τίτλων σπουδών του Γυμνασίου και Λυκείου. Πράγματι, με μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ο τύπος των ανωτέρω δημοσίων εγγράφων, και μεταξύ των υποχρεωτικά […]

1 2 3 4 36