Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Χρήση ιδιωτικών συνομιλιών, φωτογραφιών και λοιπών εγγράφων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των διαδίκων στην πολιτική δίκη   Α. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 9 του Συντάγματος, κατοχυρώνοντας το άσυλο της κατοικίας προβλέπει ότι «1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. […]

  • Ολ Α.Π. 3/2020: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου του ζητήματος αν η αναιρεσείουσα Τράπεζα, ως υπεύθυνη […]

  • ΠΩΛΗΣΗ:  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ  –   ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (i) ΕΙΣΑΓΩΓΗ  Ως πώληση ορίζεται, κατά το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, η διμερής σύμβαση, με την οποία ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος ή, σε περίπτωση που η πώληση αφορά δικαίωμα, να εκχωρήσει αυτό στον […]

  • 621/2020 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ (ΑΡΜ 2021/591) Δικαστική συμπαράσταση: χορήγηση άδειας για εκποίηση λόγω δωρεάς και γονικής παροχής της ψιλής κυριότητας τριών διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας της συμπαραστατούμενης, εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης και των αυξημένων δαπανών διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· ταυτόχρονη δωρεά χρηματικών ποσών από τους λήπτες για την αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης της συμπαραστατούμενης.  ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     […]

  • 138/2020 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ (ΜΟΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης στον σύζυγο. Ο δικαστής κινείται με γνώμονα την επιείκεια με κριτήρια την οικονομική κατάσταση των συζύγων, τις επαγγελματικές και προσωπικές τους συνθήκες και την κατάσταση της υγείας τους. Επιδίκαση ανταλλάγματος. Η επιδίκαση ανταλλάγματος για την παραχώρηση της χρήσης οικογενειακής στέγης είναι δυνητική για το δικαστήριο […]

  • ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ —————————— Α.  Τι είναι η ακούσια νοσηλεία:  Ακούσια νοσηλεία, κατά το άρθρο 95 παρ. 1 του Ν. 2071/1992, είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, εισαγωγή καθώς και η παραμονή του για θεραπεία σε κατάλληλη μονάδα ψυχικής υγείας. Η ακούσια νοσηλεία ρυθμίζεται τόσο από τον Αστικό κώδικα (άρθρο 1687), […]

  • ΜΕφΘεσ 18/2020 (τακτική διαδικασία) Νομικές διατάξεις: άρθρα 1002, 117 ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5, 13 ν. 3741/1929, 54 ΕισΝΑΚ .. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 117 του ΑΚ, 1, 2 § 1, 3, 4 § 1, 5 και 13 του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», […]

  • Μον.Εφετ.Πειρ. 86/2021 ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΝΟΣ – ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ ΣΥΖΥΓΟ – ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΒΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΓΑΜΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ- ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ […]

  • (ΑΡΜ 2021/629) Τακτική Διαδικασία-Επίδοση στην αλλοδαπή: όταν ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό η επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρ. 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, να γίνει σε εξήντα ημέρες από την κατάθεσή της.  Για αλλοδαπούς διαδίκους που κατοικούν σε κράτος μέλος της Ε.Ε. εφαρμογή έχει ο Κανονισμός 1393/2007, δυνάμει των […]

  • Στις 21 Μαΐου ψηφίσθηκε ο N. 4800/2021, ίσως ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους νόμους των τελευταίων ετών, ο οποίος επιφέρει ριζικές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο και, ειδικότερα, στους κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Η κυριότερη καινοτομία του νέου νομοθετήματος είναι η εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας στην ελληνική έννομη τάξη. […]

1 2 3 48