Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Θ μέχρι την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Θ στις 26-1-2020. Οι συμβολαιογράφοι του Σ.Σ.Ε.Θ απέχουν από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού του ά. 54Α ν. 4174/2013. Ειδικότερα επί των πλειστηριασμών, επιτρέπεται η σύνταξη και υπογραφή […]

  • Δεν υπογράφονται συμβόλαια μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου (τουλάχιστον), καθώς οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν σε έκτακτη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη 31 του μήνα, να απόσχουν από την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους διότι αντιδρούν, όπως αναφέρεται και στην απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, […]

  • ΜΠρΑθ 14143/2019  Συνεπιμέλεια. Συνεπιμέλεια ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής ανήλικων τέκνων προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να εγκατασταθούν μελλοντικά τα τέκνα με μονομερείς ενέργειες της μητέρας του σε χώρα του εξωτερικού. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ Αριθμός Απόφασης 14143/2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-3-2018 αγωγή της, […]

  • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΜονΠρΘεσ 14129/2018  Γονική μέριμνα: σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης και δημιουργίας χωριστής εγκατάστασης, η άσκηση της γονικής μέριμνας ανήλικου τέκνου ρυθμίζεται από το δικαστήριο με κατευθυντήρια γραμμή το συμφέρον του τέκνου· ανάλογα με την ωριμότητά του ζητείται και συνεκτιμάται η γνώμη του ανήλικου τέκνου, εφόσον έχει διαμορφωθεί φυσιολογικά και αβίαστα· το δικαστήριο […]

  • Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ Στην κρίση της Ολομέλειας της Βουλής τέθηκε την Τετάρτη 13-11-2019, το νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4637/2019.  Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, περιλαμβάνεται και η διατάραξη της κοινής ησυχίας που αναβαθμίζεται στο εξής […]

  • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Περιπτώσεις – Προϋποθέσεις – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28-6-2005 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3021/22/10-στ΄/17-8-2007 υπουργικής απόφασης, όταν πρόκειται για ανήλικο, για […]

  • 58/2017 ΕΙΡ ΡΟΔ (ΑΣΦ) ( 727227) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαφορές από οροφοκτησία. Τέτοιες συνιστούν οι διαφορές για την προσωρινή αναγνώριση συννομέων και συγκατόχων σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο (ταράτσα) και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, την απομάκρυνση πόρτας παράνομα τοποθετημένης και την τοποθέτηση λεβητοστασίου. Οι διαφορές οροφοκτητών ακόμη και αν δεν έχουν αποπερατωθεί όλοι […]

  • Απόφαση 351 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κοινός λογαριασμός: Έννοια και λειτουργία – Όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε των δικαιούχων η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπολοίπους επιζώντες μέχρι του τελευταίου (άρθρο 2 του ν. 5638/1932) όρος ότι διάθεση της κατάθεσης  με πράξη είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου δεν επιτρέπεται και ότι οι κληρονόμοι του […]

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463 /2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον  Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από την Γραμματέα Τ.Λ. . ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την ως άνω αναφερθείσα κλήση, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από […]

  • Τι είναι η Σύμβαση Δικαιόχρησης (FRANCHISING) Η Δικαιόχρηση (franchising) αποτελεί μια μέθοδο εμπορικής συνεργασίας, μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη (franchisor), και διαφόρων μικρότερων επιχειρηματιών, των δικαιοδόχων ή ληπτών (franchisee), με την οποία επιδιώκουν η μεν πρώτη τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης των προσόντων ή υπηρεσιών αυτής, […]

1 2 3 40