Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


  • Η ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ ΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ Στην κρίση της Ολομέλειας της Βουλής τέθηκε την Τετάρτη 13-11-2019, το νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4637/2019.  Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, περιλαμβάνεται και η διατάραξη της κοινής ησυχίας που αναβαθμίζεται στο εξής […]

  • ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Περιπτώσεις – Προϋποθέσεις – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28-6-2005 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3021/22/10-στ΄/17-8-2007 υπουργικής απόφασης, όταν πρόκειται για ανήλικο, για […]

  • 58/2017 ΕΙΡ ΡΟΔ (ΑΣΦ) ( 727227) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Διαφορές από οροφοκτησία. Τέτοιες συνιστούν οι διαφορές για την προσωρινή αναγνώριση συννομέων και συγκατόχων σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο (ταράτσα) και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, την απομάκρυνση πόρτας παράνομα τοποθετημένης και την τοποθέτηση λεβητοστασίου. Οι διαφορές οροφοκτητών ακόμη και αν δεν έχουν αποπερατωθεί όλοι […]

  • Απόφαση 351 / 2018    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Κοινός λογαριασμός: Έννοια και λειτουργία – Όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε των δικαιούχων η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπολοίπους επιζώντες μέχρι του τελευταίου (άρθρο 2 του ν. 5638/1932) όρος ότι διάθεση της κατάθεσης  με πράξη είτε εν ζωή είτε αιτία θανάτου δεν επιτρέπεται και ότι οι κληρονόμοι του […]

  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 463 /2019 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου, Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον  Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από την Γραμματέα Τ.Λ. . ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την ως άνω αναφερθείσα κλήση, νομίμως επαναφέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη από […]

  • Τι είναι η Σύμβαση Δικαιόχρησης (FRANCHISING) Η Δικαιόχρηση (franchising) αποτελεί μια μέθοδο εμπορικής συνεργασίας, μεταξύ μιας μεγάλης επιχείρησης, του δικαιοπαρόχου ή δότη (franchisor), και διαφόρων μικρότερων επιχειρηματιών, των δικαιοδόχων ή ληπτών (franchisee), με την οποία επιδιώκουν η μεν πρώτη τη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο μεγάλου αριθμού σημείων πώλησης των προσόντων ή υπηρεσιών αυτής, […]

  • Η διατάραξη της κοινής ησυχίας μετά το νέο Ποινικό Κώδικα Ο νέος Ποινικός Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2019. Μία από τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε, είναι η κατάργηση των πταισμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 468 Π.Κ. καταργούνται όλα τα πταίσματα, ενώ από τα πταίσματα που ήδη υπάρχουν, όσα δεν είναι σοβαρά […]

  • Μπορεί έγκυρα να συμφωνηθεί ότι η επικαρπία επί ακινήτου, που κατ’ αρχήν συμφωνήθηκε εφ’ όρου ζωής του επικαρπωτή, δεν θα αποσβεσθεί με τον θάνατο του τελευταίου, αλλά ότι θα μεταβιβασθεί στη συνέχεια σε τρίτο πρόσωπο. Η συμφωνία για σύσταση ή μεταβίβαση επικαρπίας μπορεί να καταρτισθεί και υπέρ τρίτου, οπότε ο τρίτος θα αποκτήσει το δικαίωμα […]

  • Αθήνα, 19 Αυγούστου 2019 – Αριθμ.Πρωτ: Οικ. 36542/1007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχυδρομικός Κώδικας: 105 59 Τηλέφωνο: 213 15 16 385, 485 Ηλ. Ταχυδρομείο: dpantazidou@ypakp.gr, gbakas@ypakp.gr Πληροφορίες: Δ. […]

  • Με την υπ’ αριθ. 664/2019 απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διέταξε να καθαιρεθούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας από δώμα πολυκατοικίας , επιδικάζοντας χρηματική αποζημίωση σε ενοίκους της πολυκατοικίας, λόγω της ηθικής βλάβης την οποία υπέστησαν από την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών. Μεταξύ άλλων, οι ενάγοντες υποστήριξαν ότι βίωσαν συναισθήματα ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας λόγω του ορατού κινδύνου […]

1 2 3 40