Ειρήνη Καψάλη & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Τηλέφωνο

2310-225738


Αστικό Δίκαιο

Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και διακρίνεται σε 5 τομείς: Στις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, στο Ενοχικό Δίκαιο, στο Εμπράγματο Δίκαιο (εξειδίκευση σε συμβόλαια ακινήτων, Κτηματολόγιο, διαφορές όμορων ιδιοκτητών, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας, κλπ), στο Οικογενειακό Δίκαιο (ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Προγαμιαία συμφωνητικά και συμφωνίες διαζυγίου, Εκπροσώπηση σε περιπτώσεις διαζυγίου και διευθέτηση σχετικών διαφορών, Διατροφή συζύγου και ανήλικων τέκνων) και στο Κληρονομικό Δίκαιο (ιδιαίτερη εξειδίκευση σε Διαθήκες και διαχείριση ιδιοκτησίας).
Το δικηγορικό γραφείο “ΕΙΡΗΝΗ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ και Συνεργάτες” προσφέρει σε όλους τους ανωτέρω τομείς απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.