Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 3965/2015 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε δανειολήπτης, αναστέλλοντας τον πλειστηριασμό των ακινήτων του, μέχρι την κύρια συζήτηση της αγωγής.

Η υπόθεση αφορά σε επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη που το 2007 έλαβε από τράπεζα επιχειρηματικό δάνειο, ύψους 376.700 σε ελβετικό φράγκο, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε 230.000 ευρώ, με 3ετή προστασία δόσης. Τα επόμενα χρόνια ο δανειολήπτης κατέβαλε για την αποπληρωμή του δανείου το ποσό των 148.000 ευρώ, ώσπου το 2012, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας του στέρησε τη δυνατότητα να συνεχίσει την καταβολή των δόσεων.

Η τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο, λόγω καθυστερούμενων οφειλών, και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ενώ παράλληλα προχώρησε σε κατάσχεση και εκπλειστηρίαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη. Η οφειλή, μετά από διαδοχικές ανατιμήσεις του ελβετικού φράγκου, ανήλθε  σε 237.798 ευρώ (252.066 ελβετικά φράγκα).

Η δικαστική απόφαση επισημάνει, πολύ ορθά, ότι οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καλούνται μετά και την πρόσφατη άρση του περιορισμού της ισοτιμίας να αποπληρώσουν δανειακές υποχρεώσεις προσαυξημένες κατά 65% τόσο στο κεφάλαιο όσο και στην μηνιαία δόση τους και μάλιστα εν μέσω συνθηκών οικονομικής εξαθλίωσης.