Ξεκινάει από αύριο η λειτουργία της ηλεκτρονικής παραλαβής πιστοποιητικού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρει:

Ορίζουμε:

1) Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 και ώρα 09.00′ έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, αυτή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία τον Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου, και Χαλανδρίου).

2) Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, τουλάχιστον για τα εξής Πιστοποιητικά:

(α) Περί μη δημοσίευσης ή Διαθήκης,

(β) Περί μη αποποίησης Κληρονομίας,

(γ) Περί μη προσβολής/ αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.

Στο εν λόγω Πρωτοδικείο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης Πιστοποιητικού.

Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά.

Μετά την πιλοτική λειτουργία θα ενταχθούν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού και τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία του Έργου (Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Χαλκίδας), τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα Πιστοποιητικά.

Τα Πρωτοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ εν συνεχεία θα προχωρήσουν σε εμπλουτισμό τον είδούς των Πιστοποιητικών που θα διατίθενται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας τον ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.

3) Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα Θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Εφετείο Πειραιώς για τα εξής Πιστοποιητικά:

(α) Πιστοποιητικό Περί Κατάθεσης Ένδικων Μέσων,

(β) Πιστοποιητικό Περί Μη Κατάθεσης Ένδικων Μέσων,

(γ) Πιστοποιητικό Περί Αναβολής Πινακίου.

Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Εύβοίας για τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών.

Επισημαίνεται ότι για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η υπ. αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.4.2020) η ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικού δεν απαιτεί καταβολή αποϋλοποιημένου ενσήμου.