Αντισυνταγματικές έκρινε το Πρωτοδικείο της Αθήνας τις περικοπές των αποδοχών που έγιναν με το 2ο Μνημόνιο (νόμος 4093/2012) στους γιατρούς του ΕΣΥ και του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Το δικαστήριο περαιτέρω αναγνώρισε ότι οφείλονται αναδρομικά μισθολογικές διαφορές από το 2015, οι οποίες εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ για τον κάθε γιατρό που έχει προσφύγει.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο με την απόφαση του (1009/2017) ουσιαστικά υιοθετεί σχεδόν το σύνολο του σκεπτικού απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο έχει, ήδη, κρίνει πως πρέπει να εφαρμοσθούν για τους γιατρούς του ΕΣΥ και ΠΕΔΥ οι μισθολογικές διατάξεις του Ν. 3205/2003, χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές που επεβλήθησαν με το νόμο 4093/2012.

Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι οι αποδοχές που πρέπει να καταβάλλονται στους γιατρούς του ΠΕΔΥ είναι αυτές των μισθών των γιατρών του ΕΣΥ χωρίς τις περικοπές του νόμου 4093/2012, οι οποίες ήταν αντισυνταγματικές. Επιπλέον, αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) ήταν μη νόμιμος και πως οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης έπρεπε να λαμβάνουν το μισθό των ιατρών ΕΣΥ από 18.11.2014, και όχι από τη χρονική στιγμή της καθυστερημένης ένταξής τους στο ΠΕΔΥ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο καλείται, επίσης, να αποφανθεί για την αντισυνταγματικότητα ή όχι των περικοπών του Ν. 4093/2012 για τους γιατρούς του ΕΣΥ. (πηγή:news.gr)