Την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015, για δανειολήπτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αναμένεται να περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κριτήρια που πρέπει σωρευτικά να πληροί ο δανειολήπτης, έτσι ώστε να προστατευθεί η κύρια κατοικία του είναι τα ακόλουθα:

• Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να είναι έως 300.000 ευρώ.

• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας έως 500.000 ευρώ.

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

• Το σύνολο των καταθέσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους πιστωτές τους το 10% του μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση που ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, θα καταβάλλουν 10% στο ποσό μέχρι τα 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον.

Η ρύθμιση θα έχει ισχύ έως τις 31.12.2015 και αναμένεται η ψήφισή του για περαιτέρω σχολιασμό.